Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Bupropion (= amfebutamon)

Samenstelling

Zyban®: Tablet, met gereguleerde afgifte: 150 mg amfebutamon-hydrochlorideMeer informatie vindt u op de website van GlaxoWellcome

Fabrikant/Leverancier

Zyban®: GlaxoSmithKline

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Roken, stoppen met

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Anorexie (= ziekelijk gebrek aan eetlust) met psychische oorzaak (= anorexia nervosa)

Boulimie (= ziekelijke eetlust, vraatzucht) met psychische oorzaak (= boulimia nervosa)

Epilesptische aanvallen, verhoogd risico (tenzij de arts anders voorschrijft)

Hersentumor

Epileptische spierkrampen of -schokken (= convulsies), ook indien eerder meegemaakt

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Plotseling stoppen met het gebruik van alcohol en/of benzodiazepinen (o.a. Valium®)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Een actief afbraakproduct (= actieve metaboliet) van de werkzame stof (= amfebutamon) komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel bij voorkeur geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgesn voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert de behoefte om te roken. De manier waarop dat gebeurt (= werkingsmechanisme) is nog niet precies bekend.

Bijwerkingen

Angsten

Bevingen

Bloeddrukverlaging, bij opstaan (= orthostatische hypotensie), waarbij duizeligheid en evenwichtsstoornissen kunnen optreden

Blozen

Buikpijn

Concentratie-verlies

Depressie

Droge mond

Duizeligheid

Eetlust, afname (= anorexie)

Epileptische aanval (in zeldzame gevallen)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Hoofdpijn

Instorting (= collaps)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid (= nausea)

oorsuizen (= tinnitus)

Opgewondenheid (= agitatie)

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag, jeuk en zwelling van de huid en slijmvliezen (= angio-oedeem), benauwdheid en shock (anafylactische shock)

Slapeloosheid

Smaak-stoornissen

Spierkrampen en/of -schokken (convulsies)

Vaatverwijding[5 Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid

Zweten

Wisselwerkingen

Anti-allergische middelen, bepaalde (Antihistaminica)

Anti-biotica, bepaalde (chinolonen)

Anti-malaria-middelen

Hooikoortsmiddelen, bepaalde

Antidepressiva, bepaalde (= MAO-remmers, o.a. moclobemide = Aurorix®)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Cimetidine (= Tagamet®)

Fenobarbital

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Levodopa (o.a. in Madopar®, Levodopa-Carbidopa Tabletten en Sinemet®)

Medicijnen die de kans op epileptische aanvallen vergroten, zoals antidepressiva, antipsychotica, theofylline (= Euphyllin®, Theolair®, Theolin®) en corticosteroïden.

Medicijnen die worden afgebroken door het CYP2D6-enzymsyteem van de lever, zoals bepaalde antidepressiva (o.a. desipramine = Pertofran®, imipramine = Tofranil® en paroxetine = Seroxat®), antipsychotica (o.a . risperidon = Risperdal®, thioridazine = Melleretten® = Melleril®), bèta-blokkers (o.a. metoprolol = Lopresor® = Selokeen®) en hartritme-regulerende middelen (= klasse 1C-anti-aritmica), zoals flecaïnide = Tambocor® en propafenon = Rytmonorm®).

Medicijnen die worden afgebroken door het CYP2B6-enzymsyteem van de lever, zoals cyclofosfamide (= Endoxan®) en orfenadrine

Valproaat (= Convulex®, Depakine®, Natriumvalproaat Tabletten, Propymal® en Valproïnezuur Zetpillen)

Hoe te gebruiken?

Zie de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico dat ze niet werken of dat de werking tegenvalt. Gebruik daarom niet zonder voorafgaand overleg minder dan de voorgeschreven dosering.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom zonder voorafgaand overleg niet méér dan de voorgeschreven dosering.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer dit medicijn niet op eigen initiatief met recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen.
Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen medicijnen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Zyban®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over gegevens over mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017