Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Amfotericine B lipidencomplex

Samenstelling

Abelcet® concentraat voor infusievloeistof, flacon 20 ml : 5 mg amfotericine B-lipidencomplex per ml

Fabrikant/Leverancier

Abelcet®: Gilead Sciences Int. Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met schimmels (= mycosen), ernstige, indien veroorzaak door Candida albicans of Aspergillus

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Vraag uw arts zo nodig om informatie over gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van gebruik van dit medicijn tijdens de periode van borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Vraag uw arts zo nodig om informatie over gebruik van dit medicijn tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien of dit middel invloed heeft op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit is een anti-schimmelmiddel (= antimycoticum) dat werkzaam is tegen schimmels, die gevoelig zijn voor amfotericine B (Candida albicans en Aspergillus).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Anafylactische reacties, o.a. ademnood (dyspnoe), verhoogde hartfrequentie (= tachycardie), bloeddrukverhoging (= hypertensie) of bloeddrukdaling (= hypotensie), benauwdheid (bronchospasmen), hyperventilatie

Braken

Buikpijn

Diarree

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Jeuk

Koorts

Laboratoriumwaarden, bepaalde veranderingen

Misselijkheid

Pijn op de borst

Rillingen

Rugpijn

Spierpijn (= myalgie)

Verwardheid

Wisselwerkingen

Er zijn van dit medicijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van belang

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-geneesmiddelen die niet of slechts ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Abelcet®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017