Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Amifostine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen, restgroep

Samenstelling

Ethyol® poeders voor injectievloeistof: 375 mg of 500 mg amifostine per poeder

Fabrikant/Leverancier

Ethyol®: MedImmune Incology Inc.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Droge mond (= xerostomie) bij de behandeling van hoofd- en halstumoren

Nierbeschadiging (= nefrotoxiciteit), dreigende; bij behandelingen met cisplatine (= Platinol®, Platosin®) bij gevorderde tumoren van niet-germinatieve cellen (= geen kiemcel).

Infectie-risico, ten gevolge van het gebruik van een combinatie van cisplatine (= Platinol©, Platosin©) en cyclofosfamide (= Endoxan©) bij gevorderde Eierstok-kanker (= ovariumcarcinoom)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddruk, verlaagde (= hypotensie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Uitdroging (= dehydratatie)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn beschermt het weefsel tegen de schadelijke werking van ioniserende bestraling, en bepaalde chemokuren op gezonde cellen (= cytotoxiciteit). Het tumor-weefsel wordt niet beschermd.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties, soms ernstige

Bewustzijnsvermindering, kortdurende

Bloeddrukdaling (= hypotensie), vooral van de bovendruk (= systolische bloeddruk)

Blozen in gezicht en hals (flushing)

Braken, dikwijls

Calcium-gehalte van het bloed, afname (= hypocalci?mie)

Duizeligheid

Hikken

Koorts

Misselijkheid, dikwijls

Niezen

Rillen

Slaperigheid

Spierschokken (= convulsies)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Ethyol®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017