Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Amikacine ()

Geneesmiddelgroep

Antibiotica:

Samenstelling

Injectievloeistoffen, ampul 2 ml: 50 mg of 250 mg amikacine-sulfaat per ml
De injectievloeistof bevat natriumbisulfiet als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor amikacine

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. natriumbisulfiet) of voor andere aminoglycosiden

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk. Hierdoor kunnen sensibilisatie en verstoring van de darmflora van de zuigeling optreden.

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. stoornissen aan het evenwichtsorgaan (= vestibulaire stoornissen) veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor amikacine (= aminoglycoside-antibioticum).

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik van dit medicijn (= recidiveren).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademhalingsonderdrukking

Allergische reacties, vooral bij astma-patiënten (o.a. benauwdheid, soms shock-reactie)

Bevingen (= tremor)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloedbeeldveranderingen (= hematologische veranderingen)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Braken

Evenwichtsstoornissen, o.a. duizeligheid

Gehoorschade (= ototoxiciteit)

Gevoelsstoornissen van de huid (paresthesieën)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Koorts

Misselijkheid

Nierbeschadiging (= nefrotoxiciteit)

Spierzwakte

Zenuwbeschadiging (= nefrotoxiciteit)

Wisselwerkingen

Narcose-middelen (= anesthetica)

Cisplatine (= Platinol®, Platosin®)

Cefalosporine-antibiotica

Curare-verbindingen (spierverslappers)

Penicilline-antibiotica

Plasmiddelen (= diuretica), sterk werkende (o.a. furosemide = Fusid®, Lasiletten®, Amukin®, Lasix Retard®; etacrynezuur = Edecrin®)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom in principe vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn echter ook recept-geneesmiddelen die niet of slechts ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Amikacine Injecties

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat natriumbisulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017