Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Amoxicilline

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: breed-spectrum penicillinen

Samenstelling

Capsules: 250 mg, 375 mg en 500 mg amoxicilline

Poeder voor 20 ml druppelvloeistof(met of zonder aspartaam/fenylalanine als zoetstof): 100 mg amoxicilline per ml

Poeders voor injectievloeistof: 125 mg, 250 mg, 500 mg en 1000 mg amoxicilline (bevat 5,98 mg natrium per 100 mg poeder)

Poeder voor 100 ml drank (met of zonder aspartaam/fenylalanine als zoetstof): 25 mg of 50 mg amoxicilline per ml

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Pharmachemie BV
RVG 11162
RVG 14459
RVG 14812-4=12518-20
RVG 14819-20

Mylan BV
RVG 11217
RVG 12104
RVG 57687-8

Ratiopharm Nederland BV
RVG 12518-9

Centrafarm Services BV
RVG 13161-2
RVG 15210
RVG 55060
RVG 55287
RVG 57326 (injecties)

Wise Pharmaceuticals Ltd
RVG 14551-2

Sandoz BV
RVG 25941-2
RVG 29702-3
RVG 101038

Apotex Europe BV
RVG 16913

Actavis BV
RVG 17421-4

IPS N.V.
RVG 18627-30 (Rofold)

Karib Ltd
RVG 55123
RVG 57301-2

B.V. Lagap BNL
RVG 56932-4

Morningside Healthcare Limited
RVG 34497-8

Aurobindo Pharma (Malta) Limited
RVG 106883-6

Brown & Burk UK Ltd
RVG 108049-50

DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.
RVG 112291-2

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor amoxicilline

Voorkómen (= preventie, profylaxe) van ontsteking van de binnenwand van het hart (= endocarditis) bij risicopatiënten

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor penicillinen

Kinderen en zwangere vrouwen met fenylketon in de urine (= fenylketonurie): geen toedieningsvormen die aspartaam/fenylalanine als zoetstof bevatten gebruiken

Voorzichtig zijn bij overgevoeligheid voor cefalosporinen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk. Als gevolg daarvan kan de zuigeling overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor de werkzame stof.

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen bacteriën die gevoelig zijn voor amoxicilline.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Bijwerkingen

Braken

Diarree

Jeuk aan de anus

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag

Tandverkleuring, oppervlakkige (verdwijnt na stoppen met het gebruik na de kuur))

Wisselwerkingen

Acetylsalicylzuur (o.a. Aspirine®)

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking (o.a. tetracycline, macroliden en chlooramfenicol)

Fenylbutazon (= Butazolidine®)

Indometacine (= Indocid®)

Oxyfenbutazon

Probenecide

Sulfinpyrazon

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten indien gewenst eerst uiteen laten vallen in wat water.

Na het verdwijnen van de klachten moet dit middel nog tenminste twee dagen worden gebruikt of langer indien dat is voorgeschreven.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts (zie etiket).

De behandeling met dit middel duurt gewoonlijk 5-10 dagen.
Voor een succesvolle behandeling is het van groot belang dat u de kuur helemaal afmaakt, ook als de klachten (bijv. koorts) na enkele dagen zijn verdwenen.

Gebruik ook niet minder anti-bioticum dan is voorgeschreven (= onderdosering). U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat en dat u opnieuw ziek wordt wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.
Ook is de kans dan groter dat de ziekte-verwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel.

Neem contact op met uw arts als de klachten na enkele dagen niet minder zijn geworden.

Bespreek uw ervaringen, eventuele twijfel aan of problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw (huis)arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Amoxicilline Capsules/Drank/Druppels/Injecties/Tabletten

Bijzonderheden

De druppelvloeistof, drank en tabletten kunnen aspartaam/fenylalanine als zoetstof bevatten.

Overdosering

Na injectie kunnen -met name bij nierfunctiestoornissen- spierschokken (= convulsies) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017