Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06170
RVG 08468

Werkzame stof

Flufenazine

Geneesmiddelgroep

klassieke anti-pyschotica (= neuroleptica)

Samenstelling

Injectievloeistof, ampullen 0,5 ml, 1 ml en 10 ml met wegwerpspuit: 25 mg flufenazine-decanoaat per ml
De injectievloeistoffen bevatten benzylalcohol als conserveermiddel.

Injectievloeistof, ampullen 0,5 ml, 1 ml met wegwerpspuit: 50 mg flufenazine-decanoaat per ml
De injectievloeistoffen bevatten benzylalcohol als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Bristol-Myers Squibb BV (BMS)

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 102579//06170

Euro Registratie Collectief B.V.
RVG 106278//06170

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Manie

Opwinding en onrust, ernstige vormen

Psychosen

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 1 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen (de injectievloeistoffen bevatten o.a. benzylalcohol)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben en
sufheid, slaperigheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen (= anti-psychotische werking).

Dit medicijn heeft o.a. ook nog een geringe kalmerende (= sederende) en anti-braak (= anti-emetische) werking.

Na inname via de mond (= oraal) begint de werking na ca. 1 uur en duurt ca. 24 uur.

Na injectie in een spier begint de werking na 24-72 uur en duurt 3-4 weken.

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bewegingsstoornissen, bepaalde (o.a. parkinsonisme)

Bloeddrukdaling, bij opstaan (= orthostatische hypertensie)

Depressie, verergering van bestaande depressie

Droge mond

Duizeligheid bij plotseling opstaan

Emotionele afvlakking

Gewichtstoename

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen)

Huid, rode vlekken (erytheem)

Initiatief, verlies van

Lichtovergevoeligheid (= fortosensibilisatie)

Neuroleptica-syndroom: groep van bijwerkingen die typisch zijn voor antipsychotica (= neuroleptica)

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slaperigheid, vooral in het begin

Sufheid, vooral in het begin

Urine-ophoping (= urineretentie)

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Alcohol

Antacida (maagzuur-neutraliserende middelen)

Antihistaminica (= anti-allergische middelen)

Antidepressiva

Antipsychotica, andere

Anxiolytica (= angstdempende middelen)

Barbituraten

Bromocriptine (= Parlodel®)

Guanethidine (Suprexon®)

Levodopa (= Aldomet®)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Parasympathicolytica

Parkinson-middelen

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u w?l of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Anatensol®

Bijzonderheden

De injectievloeistoffen bevatten benzylalcohol als conserveermiddel.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017