Met of zonder recept

De pleister is alleen op recept te verkrijgen.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 112679

Werkzame stof

Ethinylestradiol en gestodeen

Geneesmiddelgroepen

Orale anti-conceptiva ('de pil')

Samenstelling

Pleister met 60 microgram gestodeen/24 uur + 13 microgram ethinylestradiol/24 uur voor transdermaal gebruik

Fabrikant/Leverancier

Bayer BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anticonceptie, bescherming tegen ongewenste zwangerschap.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Baarmoeder-tumoren (endometrium-cacinoom) of andere oestrogeen-afhankelijke tumoren, ook indien vermoed

Borstkanker, ook indien eerder gehad

Genitale bloedingen met onbekende oorzaak

Hart- en vaat-aandoeningen (= cardio-vasculaire aandoeningen, zoals bloeddruk-verhoging, kransslagader-aandoeningen, hartklep-aandoeningen, trombogene hartritme-stoornissen

Levertumoren, zowel goed- als kwaadaardige (ook indien eerder gehad)

Leverfunctie-stoornissen, indien ernstig of recent

Oogziekten als gevolg van vaat-aandoeningen

Overgevoeligheid voor één of meer van de bestanddelen

Suikerziekte (= diabtes mellitus) met als gevolg vaat-afwijkingen

Tumoren die gevoelig zijn voor hormonen, zoals borstkanker (= mamma-carcinoom) en baarmoederkanker (= endometrium-carcinoom)

De veiligheid en werkzaamheid van apleek zijn niet vastgesteld bij jongeren tot 18 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

De pleister niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Voordat de pleister mag worden gebruikt, moet zwangerschap uitgesloten worden.

Wanneer tijdens het gebruik van de pleister zwangerschap ontstaat, moet het gebruik van de pleister onmiddellijk worden gestaakt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van de pleister geen borstvoeding geven of tijdens de periode van borstvoeding een ander voorbehoedmiddel (bijv. condooms) in plaats van de pleister gebruiken.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

De pleister kan in zeldzame gevallen als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en/of gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De pleister remt of voorkomt rijping van de eicel (= ovum) in de eileiders (= tubae). Hierdoor wordt geen rijpe eicel gevormd tijdens de eerste fase van menstruatiecyclus.

De pleister remt of voorkomt de eisprong (= ovulatie). Hierdoor komt halverwege de menstruatiecyclus geen eicel vrij in de eileider.

De pleister verandert het slijm van de baarmoederhals (= cervix uteri) zodanig dat zaadcellen (= spermatozoön) moeilijker in de baarmoeder (= uterus) en de eileiders terechtkomen. Dit verkleint de kans op bevruchting (= fertilisatie) van de eicel.

De pleister verandert de samenstelling van de baarmoederwand. Hierdoor kan een bevruchte eicel zich moeilijk of niet innestelen (= nidatie) in de baarmoederwand (= endometrium).

Bijwerkingen

Borsten, gespannen, gevoelig en/of pijnlijk

Gewichtstoename

Hoofdpijn, lichte

Oog-irritatie bij dragen van contactlenzen

Menstruatie, gering (= oligomenorroe) tot geheel afwezig (= amenorroe)

Misselijkheid

Prikkelbaarheid

Vaginale afscheiding, veranderingen

Vaginale bloedingen tussen twee menstruaties (= inter-menstruele bloedingen)

Zin in seks (libido), veranderingen

Zware benen

Belangrijk

Wanneer tijdens het gebruik van de pleister effecten die u niet kent of niet verwacht optreden, kan dat wijzen op een bijwerking, (= interactie), allergie, overgevoeligheid. of wisselwerking (= interactie) van dit middel met een ander middel.

Bijwerkingen van de pleister verminderen of verdwijnen vaak na enkele maanden pleistergebruik.

Gebruik van de pleister verhoogt de kans op bepaalde hart- en vaatziekten ten gevolge van de vorming van bloedstolsels (= trombose of embolie) in de slagaderen (= arteriële trombose) en/of aderen (= veneuze trombose). Stoppen met roken vermindert de kans op trombose of embolie.

Gebruik van de pleister verhoogt in geringe mate de kans op borstkanker (= mamma-carcinoom). Dit verhoogde risico is meestal ca. 10 jaar na stoppen met de pleister verdwenen.

Na stoppen met de pleister kan de vruchtbaarheid tijdelijk zijn verstoord. Deze verstoring is meestal goed te verhelpen.

Het is mogelijk dat u allergisch of overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat beslist ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan een ander middel voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van deze pleister.

Wisselwerkingen

Medicijnen die de enzymactiviteit van de lever stimuleren, zoals carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenobarbital, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), primidon (= Mysoline®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®), Sint-Janskruid, en sommige anti-schimmelmiddelen, zoals griseofulvine en terbinafine (= Lamisil®)

Modafinil (= Modiodal®)

Het kruidenpreparaat sint-janskruid

Belangrijk

Bij gelijktijdig gebruik van medicijnen die de betrouwbaarheid van de pil kunnen verminderen (zie rubriek 'Wisselwerkingen'), wordt aangeraden tijdelijk een barrière-middel (bijv. condoom) te gebruiken om ongewenste zwangerschap te voorkómen.

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunnen onnodige wisselwerkingen worden voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van de pil met medicijnen of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Volg nauwkeurig het voorschrift in de bijsluiter.

apleek® voorkomt dat u zwanger wordt door hormonen via uw huid over te brengen naar uw lichaam. De pleister moet stevig op uw huid plakken om hem goed te laten werken.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (beneden 25°C)

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

De betrouwbaarheid van de pleister staat en valt met correct gebruik, d.w.z. gebruik nauwkeurig volgens voorschrift .

Combineren van de pleister met medicijnen?

Wanneer de pleister zonder overleg met een arts wordt gecombineerd met recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen kan de betrouwbaarheid van de pleister afnemen. Hierdoor wordt de kans op ongewenste zwangerschap aanzienlijk groter.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pleisterl recept-medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen wilt gebruiken.

Vragen over de pleister?

Vraag uw arts of apotheker altijd om nadere uitleg als u vragen heeft over de pleister.

Medicatiebegeleiding

Volg nauwkeurig het voorschrift in de bijsluiter van de pleister.

Vergoeding of zelf betalen?

De pleister is alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de pleister.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De veiligheid en werkzaamheid van apleek zijn niet vastgesteld bij jongeren tot 18 jaar.

Overdosering

Spijsverteringsproblemen, misselijkheid, braken, stoornissen in de menstruatie-cyclus

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017