Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Aprotinine

Geneesmiddelgroep

bloedstolling-bevorderende middelen (= hemostatica)

Samenstelling

Trasylol® infusievloeistof, flacon 50 ml: 10.000 Kallikreïne Inactivator Eenheden (= KIE) per ml (= 70 mg aprotinine per 50 ml)

Fabrikant/Leverancier

Trasylol®: Bayer BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloedingen, bepaald type (primaire hyper-fibrinolytische bloedingen)

Medicament bij open hart-operaties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of alergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Er zijn voor zover bekend geen aanwijzingen voor schadelijkheid in dierproeven.

Borstvoeding

Dit medicijn komt eventueel in de moedermelk terecht, maar heeft voor zover bekend geen effect op de zuigeling omdat het niet wordt opgenomen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevordert de bloedstolling (= haemostasis).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische en anafylactische overgevoeligheidsreacties, zoals ademnood (bronchoconstrictie), bloeddrukverlaging (= hypotensie), hartritmeverhoging (= tachycardie), hartritmeverlaging (= bradycardie), rode huid (erytheem), huiduitslag (urticaria), jeuk, misselijkheid, shock

Injectieplaats: ontsteking, roodheid en trombose (= tromboflebitische reactie)

Nierfalen

Psychotische reacties

Wisselwerkingen

Medicijnen die bloedstolsels (= thrombus of embolus) oplossen (= trombolytica)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Trasylol®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op (ernstige) bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017