Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 31913

Werkzame stof

Argatroban

Geneesmiddelgroep

Trombine-remmers. Remmen de bloedstolling door blokkade van trombine

Samenstelling

Concentraat voor oplossing voor infusie: 100 mg/ml

Fabrikant/Leverancier

Mitsubishi Pharma Europe Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

trombocytopenie door heparine geinducerd (type II)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor het actieve bestanddeel of voor één van de hulpstoffen

Ernstige leverfunctiestoornis.

Actieve, klinisch significante bloedingen

Orgaanlaesies met het risico op bloedingen

Spontane of farmacologisch verminderde hemostase

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Informeer uw arts voor gebruik van dit middel als u zwanger bent.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tijdens gebruik van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machine terwijl u met dit middel wordt behandeld, omdat Arganova® alcohol bevat,

Hoe werkt het?

Argatroban is een selectieve, reversibele directe trombineremmer en is de belangrijkste werkende vorm in het plasma.
Aangezien trombine (serineprotease) de omzetting van fibrinogeen naar fibrine mogelijk maakt tijdens de stollingscascade, voorkomt remming ervan het ontstaan van trombi. Argatroban remt ook vrij trombine,
fibrinegebonden trombine en trombinegeïnduceerde plaatjesaggregatie.

Bijwerkingen

Meest voorkomende

- blauwe plekken
- bloed in urine
- bloeduitstortingen (hematomen)
- maag-darmbloedingen
- neusbloedingen
- (soms) bloedingen in gewrichten, hoofd, longen of oog

Pas op!

Neem onmiddellijk contact op met de (huis)arts bij:
- koorts, tekenen van infectie, ernstige krachteloosheid (door bloedafwijking)
- tekenen van lever-aandoeningen, zoals gele huid en/of oogwit (geelzucht), al of niet in combinatie met bloedingen en verwarheid

Tijdens gebruik van dit middel kunnen verwondingen wat langer bloeden duren dan normaal. Gewoonlijk geeft dit geen problemen. Neem echter contact op met uw arts als u daar enige twijfel over heeft.

Informeer uw arts over eventuele bijwerkingen die u ervaart, ook als die niet als zodanig zijn vermeld.

Wisselwerkingen

In verband met de aanwezigheid van ethanol in de infusievloeistof kan een interactie met disulfiram en metronidazol niet worden uitgesloten.

Vanwege de kans op bloedingen, voornamelijk bij NSAID?s met een
eliminatiehalfwaardetijd > 12 uur, wordt echter aanbevolen om nauwkeurig te controleren op symptomen die
op een bloeding wijzen.

De volgende behandelingen worden niet aanbevolen in combinatie met het gebruik van Arganova®:
ongefractioneerde heparines en heparinederivaten, heparines met laag moleculair gewicht (LMWH),
fondaparinux, desuridine, trombolytische middelen, GPIIb/IIIa receptor antagonisten, clopidogrel, ticlopidine, dextran, sulfinpyrazon en vitamine K antagonisten.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt toegediend door een arts of een verpleegkundige

Hoe te bewaren?

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
Niet in de vriezer bewaren.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De infuusvloeistof bevat alcohol

Overdosering

Bij overschrijding van de aanbevolen dosering van argatroban wordt de patiënt blootgesteld aan een toegenomen risico op bloedingen.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017