Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

2002

Werkzame stof

Arseentrioxide

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen, restgroep

Samenstelling

Trisenox® concentraat voor infusie-oplossing, ampul van 10 ml: 1 mg arseentrioxide per ml

Fabrikant/Leverancier

Trisenox®: Cell Therapeutics Ltd. (Groot-Brittannië)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Acute leukemie, promyelocytaire leukemie (= APL = FAB), wanneer andere behandelingen niet aanslaan

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Voorkom zwangerschap tijdens gebruik van dit medicijn door een effectieve vorm van geboortebeperking toe te passen.

Raadpleeg uw arts als u tijdens gebruik van dit medicijn zwanger geworden bent .

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn komt in de moedermelk terecht en kan ernstige bijwerkingen veroorzaken bij de zuigeling.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Het is niet bekend of dit medicijn het reactie- en concentratievermogen beïnvloedt.
Als u ongemak ondervindt of zich onwel voelt na toediening van dit medicijn, wacht dan tot de klachten zijn verdwenen alvorens een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verstoort de groei en deling van tumorcellen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedbeeldveranderingen, zoals verhoogd aantal witte bloedcellen

Bloedsuikergehalte (= bloedglucose-spiegel), verhoogd (= hyperglykemie)

Braken

Diarree

Duizeligheid

Flauwvallen (raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts)

Gewichtstoename, plotselinge (raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts)

Hartkloppingen (raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts)

Hartritme, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Hoesten

Huiduitslag

Jeuk

Kortademigheid (raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts)

Koorts (raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts)

Maagpijn

Misselijkheid

Vermoeidheid

Vochtophoping (= oedeem); (raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw arts)

Wisselwerkingen

Er zijn medicijnen die de mogelijke verandering van het hartritme door gebruik van dit medicijn kunnen versterken.
Vertel daarom uw (huis)arts, een vervangende huisarts of een medisch specialist welke medicijnen u reeds gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Concentraat: in de verpakking bij kamertemperatuur (niet in vriezer).

Oplossing (in niet-steriele omgeving bereid): maximaal 24 uur in de koelkast (2-8 oC)

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Trisenox®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017