Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Artemotil

Geneesmiddelgroep

Middelen bij malaria-aanvallen

Samenstelling

Artecef®: Injectievloeistoffen voor toediening in een spier (= intra-musculair = i.m.): 50 g en 150 mg artemotil per ml

De injectievloesitoffen bevatten sesamolie.

Fabrikant/Leverancier

Artecef®: Artecef BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Malaria door infectie met Plasmodium falciparum malaria bij kinderen tot en met 16 jaar

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Volwassenen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen (o.a. sesamolie)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen bortvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn doodt malaria-parasieten (= schizonticide werking)

Bijwerkingen

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, vermindxerde (= anorexie)

Hoesten

Hoofdpijn

Infecties van bovenste luchtwegen

Injectieplaats: pijn

Jeuk (= pruritis)

Koorts

Longontsteking (= pneumonie)

Misselijkheid

Spierpijn (= myalgie)

Wisselwerkingen

Medicijnen die het enzym CYP3A4 remmen, zoals o.a. claritromycine (= Klacid®), erytromicyne (= Eryc®), Erythrocine®), itraconazol (= Sporanox®), Trisporal®), ketoconazol ( Nizoral), miconazol = Daktarin®, HIV-protease-remmers (o.a. indinavir = Crixivan®, ritonavir = Norvir® en saquinavir = Fortovase®) = Invirase®, cimetidine (= Tagamet®) en grapefruitsap.

Medicijnen die het enzym CYP3A4 stimuleren, zoals o.a. carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®) en rifampicine (= Fifadin®, Rimactan®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over dit medicijn.

Medicatiebegeleiding

Vraag de (huis)arts zo nodig om meer informatie over het gebruik van dit medicijn.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Artecef®

Bijzonderheden

De injectievloesitoffen bevatten sesamolie.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017