Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1992

Werkzame stof

Atropine

Geneesmiddelgroepen

Hartritme-verhogende middelen (= anti-bradycardie-middelen)

Longsecretie-remmende middelen(= para-sympathico-lytica)

Tegengiften (= anti-dota)

Samenstelling

Injectievloeistoffen met 0,25, 0,5 mg of 1 mg atropine-sulfaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a

Pharmachemie BV
RVG 50054-6

Centrafarm BV
RVG 50079-80

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartritme-stoornissen, verlaagd hartritme (= bradycardie)

Pre-medicatie bij operaties om de speeksel en longslijmproductie te verminderen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Blaashals verstopping (= obstructieve uropathie), bijvoorbeeld bij prostaatvergroting

Bloedingen, instabiele; ten gevolge van hart- en vaataandoeningen

Dikke darm-ontsteking, zwerende (= colitis ulcerosa), ernstige

Dikke darmvergroting (= megacolon), ten gevolge van zwerende dikke darm-ontsteking (= colitis ulcerosa)

Dunne darmverlamming (paralytische ileus)

Darmverslapping (intestinale atonie

Hartritme, versneld (= tachycardie) ten gevolge van hartfalen of verhoogde schildklierfunctie (= hyperthyreoïdie)

Maagdarm-kanaal-verstopping (= obstructie), bijvoorbeeld bij te nauwe maagdarm-doorgang (= pylorus-stenose)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de werking van de nervus vagus (= parasympathicus) door blokkade van de muscarine-receptoren van o.a. hart, speekselklieren en spierweefsel van blaas, maag en darmen.

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Accomodatiestoornissen van de ogen

Blozen

Braken

Desoriëntatie, vooral bij ouderen

Droge huid

Droge mond

Duizeligheid

Hallucinaties, vooral bij ouderen

Hartkloppingen (= palpitaties)

Hartritme, versneld (= tachycardie)

Hartritme-stoornissen (aritmieën)

Hoofdpijn

Lichtschuwheid (= fotofobie)

Misselijkheid

Nervositeit

Oogboldruk, verhoogd

Opwinding, vooral bij ouderen

Pupilverwijding

Slaperigheid

Slapeloosheid

Smaakverlies

Urinelozing, moeilijk en pijnlijk (= dysurie)

Urineproductie, verminderde (= urine-retentie)

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid, vooral bij ouderen

Zwakheid

Zweetsecretie, verminderde

Wisselwerkingen

Amantadine (= Symmetrel®)

Antidepressiva, tricyclische (o.a. imipramine = Tofranil®)

Anti-histaminica, bepaalde

Antipsychotica (= geneesmiddelen tegen o.a. psychosen en schizofrenie)

Fenothiazinen

Geneesmiddelen, mogelijk verminderde opname (= malresorptie) in het maagdarmkanaal

Levodopa (Madopar®, Sinemet®), verminderde opname in maagdarmkanaal (= malresorptie)

Parasympathicolytica en middelen met parasympathicolytische bijwerkingen

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking..

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Atropine Injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Vermindering van de centrale zenuwfuncties, bloeddrukdaling (hypotensie), ademhalingsstoornissen, bewusteloosheid (coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017