Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/838/001

Werkzame stof

Teriflunomide

Geneesmiddelgroep

Multipele sclerose-middelen (= MS-middelen)

Samenstelling

Tabletten met 14 mg teriflunomide per tablet

Fabrikant/Leverancier

Sanofi-aventis BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Multipele sclerose: relapsing-remitting MS

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ernstige actieve infecties, actieve chronische infecties (hepatitis, tuberculose).

Ernstige leverfunctiestoornis

Ernstige nierfunctiestoornissen

Ernstige klachten die van invloed zijn op uw immuunsysteem (zoals aids).

Ernstige klachten van uw beenmerg, of u hebt lage aantallen rode of witte cellen in uw bloed of
een verlaagd aantal bloedplaatjes

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

U moet een effectieve anticonceptiemethode gebruiken tijdens en na de behandeling met AUBAGIO.
Teriflunomide blijft nog lange tijd in uw bloed nadat u bent gestopt met het gebruik. Ga door met het gebruik
van effectieve anticonceptie nadat de behandeling is stopgezet.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Aubagio® kan u duizelig maken, wat uw concentratie- en reactievermogen kan verminderen. Gebruik geen
machines en bestuur geen voertuigen als u deze bijwerkingen hebt.

Hoe werkt het?

Aubagio® beperkt de toename van bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten) en helpt daarmee beschermen tegen aanvallen van het immuunsysteem op het centraal zenuwstelsel. Dit vermindert de onsteking die leidt tot zenuwschade bij MS.

Bijwerkingen

Spelden- en naaldenprikgevoel

Braken

Diarree

Dunner worden van haar

Griep

Verhoogde bloeddruk

Toegenomen behoefte tot urineren

Duizeligheid

Hevig bloeden tijdens menstruatie

Huiduitslag, acne

Wisselwerkingen

Leflunomide, methotrexaat en andere geneesmiddelen die van invloed zijn op het immuunsysteem (vaak immunosuppressiva of immunomodulatoren genoemd)

Rifampicine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om tuberculose en andere infecties te behandelen)

Carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne voor epilepsie

Sint-janskruid (een kruidengeneesmiddel voor depressie)

Repaglinide, pioglitazon, nateglinide of rosiglitazon voor diabetes

Daunorubicine, doxorubicine, paclitaxel, of topotecan voor kanker

Duloxetine voor depressie, urine-incontinentie of bij nierziekte in geval van diabetes

Warfarine, een antistollingsmiddel dat wordt gebruikt om het bloed te verdunnen (vloeibaarder te
maken) en om bloedstolsels te voorkomen

Orale voorbehoedsmiddelen (anticonceptiemiddelen) (met ethinylestradiol, levonorgestrel)

Rosuvastatine, simvastatine, atorvastatine, pravastatine voor hypercholesterolemie (hoog cholesterol)

Indomethacine, ketoprofen voor pijn of ontsteking

Hoe te gebruiken?

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Aubagio® mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar. Er zijn namelijk geen
effecten van het geneesmiddel bij deze leeftijdsgroep bekend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Niet van toepassing,

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Wanneer u niet tevreden bent met de werking of last van bijwerkingen heeft , kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017