Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/841/001
EU/1/13/841/004
EU/1/13/841/008

Werkzame stof

Avanafil

Geneesmiddelgroep

Erectie-middelen

Samenstelling

Tabletten, omhulde: 50 mg, 100 mg of 200 mg avanafil per tablet

Fabrikant/Leverancier

Eisai Ltd

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Erectiestoornissen (= erectiele disfunctie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beroerte

Lage bloeddruk (= hypotensie), indien niet goed onder controle

Hart-aanval

Hartziekten, ernstige

Kinderen tot 18 jaar

Leverziekten, ernstige

Medicijnen die organische nitraten bevatten, zoals isosorbide-5-mononitraten (Monocedocard en Promocard), isosorbidedinitraat (Cedocard®, Isosordil®) en nitroglycerine (Deponit®, Minitran®, Transiderm®, Trinipatch®) of stikstofmononitraat afgeven (o.a. amylnitriet)

Nier-dialyse

Oogziekte, degeneratieve (zoals retinitis pigmentosa)

Overgevoeligheid of allergie voor de werkzame stof in dit middel of voor een van de andere bestanddelen (mogelijke overgevoeligheidsverschijnselen zijn: huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht en/of lippen, kortademigheid)

Vrouwen

Voorzichtigheid geboden bij (bespreek dit ook met uw arts!)

Andere methoden of middelen voor de behandeling van erectiestoornis

Bloedingsstoornissen (o.a. hemofilie)

Hartproblemen (omdat seksuele activiteit een extra hartinspanning vraagt)

Maag-darm-zweren (ulcus pepticum)

Misvorming van de penis

Sikkelcelanemie (= afwijking van de rode bloedcellen), multipel myeloom (= beenmergkanker), leukemie (= bloedcelkanker) of andere aandoeningen die aanhoudende erecties (= priapisme) kunnen veroorzaken

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen. Het middel lijkt geen effect te hebben op de vruchtbaarheid.

Borstvoeding

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en het gezichtsvermogen beïnvloeden.
Als u daar last van heeft, rij dan niet en hanteer geen gereedschappen of machines.

Hoe werkt het?

Dit medicijn ontspant na seksuele stimulatie de bloedvaten in de zwellichamen van de penis. Hierdoor stroomt meer bloed in de penis, waardoor een betere erectie ontstaat.

Na gebruik van een zware en/of vette maaltijd kan de werking zijn vertraagd.

Bijwerkingen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie) of -verlaging (= hypotensie)

Blozen in het gezicht

Duizeligheid

Erectie-stoornissen. o.a. spontane en/of pijnlijke erecties

Flauwvallen

Gezichtsvermogen, verstoord

Hoofdpijn

Lichtovergevoeligheid van de ogen voor zonlicht (= fotosensibiliteit)

Misselijkheid

Neusverstopping of loopneus

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht en/of lippen, kortademigheid

Spierspanning, verhoogde pijn

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Wisselwerkingen

Alcohol kan de erectie-stoornis verergeren

Alfa-(receptor-)blokkers, zoals Cardura®, doxazocine tabletten, Ebrantil®, Minipress® enazosine tabletten

Andere medicijnen (vraag uw arts of apotheker welke middelen wél en welke níet mogen worden gecombineerd met dit middel)

Grapefruit-sap (= pompelmoes-sap)

Erytromycine (= Erytrocine, Eryc)

HIV-medicijnen zoals indinavir en ritonavir

Medicijnen die organische nitraten bevatten, zoals isosorbide-5-mononitraten (Monocedocard en Promocard), isosorbidedinitraat (Cedocard®, Isosordil®) en nitroglycerine (Deponit®, Minitran®, Transiderm®, Trinipatch®) of stikstofmononitraat afgeven (o.a. amylnitriet)

Hoe te gebruiken?

Zie gebruiksaanwijzing in de patiëntenbijsluiter van de verpakking.

Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.

Dit middel niet vaker dan 1 x per dag gebruiken. Dagelijks gebruik wordt sterk afgeraden.

Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Na gebruik van een zware en/of vette maaltijd kan de werking zijn vertraagd.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Ca. 50% van alle medicijnen wordt niet of verkeerd gebruikt. Gebruik dit medicijn daarom nauwkeurig volgens de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatiebegeleiding

Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.

Wanneer u pijn op de borst krijgt tijdens of na een seksuele activiteit geen nitraten gebruiken, maar onmiddellijk medische hulp vragen.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Medicijnen op doktersrecept worden niet altijd vergoed.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit middel bevat lactose en mag daarom niet worden gebruikt door mannen met galactose-intolerantie, Lapp lactose-tekort of gestoorde opname van glucose-galactose.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017