Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 107494-5
RVG 113802

Werkzame stof

Azathioprine

Geneesmiddelgroep

Immuno-suppressiva (= afweer-onderdrukkende middelen)

Samenstelling

Tabletten: 50 mg, 75 mg of 100 mg natrium-azathioprine per tablet

Fabrikant/Leverancier

Dr.Falk Pharma GMBH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloedarmoede , bepaalde vorm (hemolytische anemie)

Bloeduitstortingen (= purpura), bepaalde vorm (chronische refractaire trombocytopenische purpura)

Crohn (enteritis regionalis = bepaalde vorm van darmontsteking)

Dermatomyositis (= bepaalde bindweefselziekte )

Lever-ontsteking (= hepatitis) auto-immuunbasis (in combinatie met corticosteroïden)

Lupus erythematodes

Immuno-suppressie bij orgaan-transplantaties

Pemphigus en parapemphigus (= huidziekte met blaren, wel of niet gevuld met een gelige vloeistof)

Polyartritis nodosa (= infectueuze kinderziekte met koorts; is vermoedelijk gelijk aan ziekte van Kawasaki of mucocutaan lymfekliersyndroom = MCLS)

Pyrodermia gangrenosa (= etterende huidzweren t.g.v. weefselafsterving elders in het lichaam)

Reumatoïde artritis (= RA)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmerg-functie, verstoord

Infecties, ernstige

Leverfunctie, ernstig verstoord

Nierfunctie, ernstig verstoord

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de eerste 3 maanden.

Dit medicijn niet gebruiken tegen reumatoïde artritis wanneer u ook zwangerschap bent.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Tot 3 maanden ná gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkómen door het nemen van anticonceptieve maatregelen.

Borstvoeding

Een actieve afbraakstof (= metaboliet) van dit medicijn gaat over in de moedermelk

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Lees altijd de patiëntenbijsluiter van een medicijn, vooral wanneer u van plan bent zwanger te worden of dat al bent of borstvoeding wilt geven of die al geeft.

Er zijn heel wat medicijnen die bij voorkeur niet of helemaal niet tijdens de zwangerschap mogen worden gebruikt. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel behalve aan uw huisarts ook altijd aan een vervangende arts of medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de celdeling.

De werking is pas na enkele weken tot maanden merkbaar en aantoonbaar.

Bijwerkingen

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis), vooral na getransplanteerde nier en bij de ziekte van Crohn

Beenmerg-depressie, o.a. verminderd aantal witte bloedcellen (= leukopenie), bloedplaatjes (= trombocytopenie) en verminderde hoeveelheid rode bloedkleurstof (= anemie), meestal omkeerbaar (= reversibel)

Braken

Darmbloedingen

Darmwand-doorboring (= darmperforatie)

Darmweefsel-afsterving (= darm-necrose)

Darmzweren (= ulcus duodeni)

Diarree, ook ernstige (vooral bij ziekte van Crohn)

Duizeligheid

Eetlust, verminderde

Infecties, verhoogde vatbaarheid

Injectieplaats, ernstige weefselbeschadiging

Leververgiftiging (= hepatotoxiciteit)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties, o.a. algemene malaise, duizeligheid, gewrichtspijn, koorts, rillingen, spierpijn, rode vlekken en maagdarmklachten

Tumoren, nieuwe (= secundaire), na transplantaties

Wisselwerkingen

Allopurinol (= Apurin®, Zyloric®)

Sulfasalazine (= Salazopyrine®) en andere aminosalicylzuur-derivaten

Spierverslappende middelen (= spierrelaxantia), bepaalde, zoals curare, d-tubocurarine en succinylcholine

Vaccins, met levend verzwakt virus

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Tabletten: tijdens of direct na de maaltijd heel innemen met een glas water.

Injectie: wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groot risico dat weefsel- of orgaanafstoting plaatsvindt of dat de ziekte die u heeft verergert. Gebruik daarom zonder overleg nooit minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom zonder overleg niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat medicijnen bij gebrek aan vertrouwen in de werking of angst voor bijwerkingen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt, als u last heeft van bijwerkingen of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017