Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Azitromycine

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: macroliden

Samenstelling

Azitromycine poeder voor suspensie 100 mg/5ml en 200 mg/5 ml.

Azitromycine tabletten: 250 mg of 500 mg azitromycine per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten o.a.

Teva Pharma B.V.
RVG 28933-4
RVG 30440

Ratiopharm Nederland BV
RVG 34296
RVG 111454

Mylan B.V.
RVG 29676-7
RVG 34299
RVG 34300 (Merck)

Sandoz B.V.
RVG 32016-7
RVG 32491-2
RVG 34289-94
RVG 34297-8
RVG 34301-4

Centrafarm Services B.V.
RVG 32493-4

Actavis Group hf.
RVG 33804-5

Apotex Europe BV
RVG 101499-500

Jubilant Pharmaceuticals N.V.
RVG 106459-60

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor dit antibioticum

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor of andere macroliden

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor azitromycine.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie). De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Bijwerkingen

Allergische reacties, (o.a. huidreacties, anafylactische shock-reactie)

Bloedwaarden, veranderingen (o.a leverenzymen)

Braken

Buikkrampen

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

geelzucht (cholestatische icterus)

Gehoorverlies, na behandeling van 1 week met hoge doses)

Huid, rode (erythema multiforme)

Huiduitslag, allergische

Koorts

Leverbeschadiging

Lichtovergevoeligheid (= fotosensibiliteit)

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Opwinding (= agitatie)

Persoonlijkheidsverlies (= depersonalisatie)

Slapeloosheid

Slaperigheid

Smaakstoornissen

Stevens-Johnson-syndroom (o.a. koorts, etterende en soms zwerende oogontsteking)

Winderigheid (= flatulentie)

Zenuwachtigheid (= nervositeit)

Wisselwerkingen

Ergotamine (o.a. in Cafergot®, Ergocoffeïne Dragees en zetpillen, Ercycof®, Ergocofcyclizine Capsules) dient niet met azitromycine te worden gecombineerd.

Theofylline: theofyllinespiegels kunnen verhoogt zijn.

Bij gelijktijdug gebruik van anticoagulantia van het coumarinetype dient de protrombinetijd frequenter te worden gemeten.

Bij gelijktijdig gebruik van ciclosporine moet de ciclosporinespiegel worden gecontroleerd.

Bij gelijktijdig gebruik van digoxine dienen de digoxinespiegels te worden gecontroleerd

Azitromycine dient 1 uur voor of 2 uur na het gebruik van antacida ingenomen te worden.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten en de drank (suspensie) kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Het is bij dit medicijn belangrijk dat de kuur wordt afgemaakt ook al zijn de ziekteverschijnselen geheel of gedeeltelijk verdwenen.(Zie ook onder medicatiebegeleiding.

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit antibioticum gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Het is erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter

Bijzonderheden

De drank (suspensie) bevat o.a. als zoetstof aspartaam

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017