Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 106065

Werkzame stof

Botulinetoxine A

Geneesmiddelgroep

Spier-ontspanners/-verslappers (= spierrelaxantia)

Samenstelling


Het werkzame bestanddeel is botulinetoxine type A, 10 Speywood-eenheden / 0,05 ml. Eén injectieflacon bevat 125 Speywood-eenheden. De injectievloeistof bevat 0,5 mg humaan (= menselijk) albumine per ml.

Fabrikant/Leverancier

Ipsen Biopharm Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Azzalure® kan worden gebruikt bij volwassenen onder de 65 jaar voor het
tijdelijk verbeteren van matige tot ernstige glabellalijnen. Dit zijn verticale fronslijnen tussen de wenkbrauwen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. menselijk albumine) of voor vergelijkbare medicijnen

Spierziekten, bepaalde (bijv. myasthenia gravis)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een directe ontspannende (= relaxerende) werking op de skeletspieren doordat het de prikkeloverdracht van de zenuw op de spier (= neuromusculaire transmissie) blokkeert.

Algemeen

Lees de patientenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeduitstortingen, huid en slijmvliezen (= ecchymosis)

Droge mond

Gezichtsstoornissen

Lichtovergevoeligheid (= fotosensibiliteit)

Oogirritatie

Oogknipperen, verminderd, waardoor o.a. ernstige hoornvliesbeschadiging mogelijk is

Oogleden, niet kunnen sluiten (= lagophthalmos)

Ooglidzwelling

Spierslapte en -verzakking (= ptosis)

Tranenvloed

Wisselwerkingen

Medicijnen, die -net als dit medicijn- invloed hebben op de prikkeloverdracht tussen zenuwen en spieren, zoals 4-aminopyridine, benzodiazepinen, bepaalde antibiotica (o.a. aminoglycosiden, lincomycine (= Lincocin®), polymyxine (Polytrim®), tetracyclinen en spectinomycine), choline-esterase-remmers, corticosteroïden, guanidinen en lithium (= Camcolit®, Priadel®, Litarex®).

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), m...cut...

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoedi...cut...

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat 0,5 mg humaan (= menselijk) albumine per ml.

Overdosering

Ademhalingsproblemen door verslapping van de admehalingsspieren (= admehalingsverlamming) of het stromen van vloeistof uit de slokdarm in de luchtwegen (= aspiratie pneumonie)

Bijsluiters

Azzalure
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017