Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

Simulect®: 2001

Werkzame stof

Basiliximab

Geneesmiddelgroep

Immunosuppressiva (= afweerreactie-onderdrukkende middelen)

Samenstelling

Simulect® poeder voor infusievloeistof (+ 5 ml oplosmiddel): 10 mg of 20 mg basiliximab per poeder

Fabrikant/Leverancier

Simulect®: Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Immuno-suppressie, onderdrukking van de afstoting van nier-transplantaten; in combinatie met ciclosporine (= Neoral® = Sandimmune®) en corticosteroïden

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Borstvoeding (= lactatie)

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn onderdrukt de weefsel-afstotende activiteit van T-cel-lymfocyten (= immuno-suppressieve werking).

De werkingsduur bedraagt ca. 4-6 weken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedarmoede (= anemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Hoofdpijn

Kaliumgehalte van bloed, verhoogd (= hyperkaliëmie)

Misselijkheid

Pijn

Urineweg-infecties

Verstopping

Vochtophoping onder de huid (= perifeer oedeem)

Wisselwerkingen

Vaccins met levend verzwakt virus

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

In de koelkast bewaren (2-8%).

Zie ook bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Simulect®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017