Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Bèta-epoëtine

Samenstelling

NeoRecormon®: Injectievloeistof (+ oplosmiddel + wegwerpspuit): 3.333 Internationale Eenheden (= IE), 6.667 IE, 13.333 IE, 16.667 IE en 20.000 IE bèta-epoëtine; (de injectievloeistof bevat fenylalanine).

NeoRecormon®: Poeder voor injectievloeistof (+ oplosmiddel): 10.000 IE of 20.000 IE bèta-epoëtine; (de injectievloeistof bevat fenylalanine) (bevat fenylalanine).

Fabrikant/Leverancier

NeoRecormon®: Roche Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkómen (= preventie) en behandeling van bepaalde vormen van bloedarmoede (= anemie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ongecontroleerde

Grote operaties van het bewegingsapparaat (= orthopedische operaties) waarbij geen of onvoldoende eigen (= autoloog) bloed verzameld is en waarbij sprake is van een ernstige aandoening van de kransslagaders (= coronaire arteriën van het hart), slagaders elders in het lichaam (= perifere arteriën), halsslagader (= arterie carotis), bloedvaten van de hersenen (= cerebrale bloedvaten), recent hartinfarct (= myocard-infarct) of stoornis in de hersendoorbloeding (= cerebraal vasculair accident = CVA)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Wanneer geen adequate trombose-voorbehandeling (= anti-trombotische profylaxe) mogelijk is

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel tijdens de zwangerschap bij voorkeur niet toedienen om de hoeveelheid eigen bloed (= autoloog) bloed te verhogen.

Borstvoeding

Dit middel tijdens de periode van borstvoeding bij voorkeur niet toedienen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en verwardheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevat een recombinant groeifactor (= epoëtine), die de vorming van bloed (= erytropoëse) stimuleert.

Bijwerkingen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), incidenteel met hoofdpijn, gevoels- en/of bewegingsstoornissen (= sensomotorische stoornissen) en verwardheid

Griep-achtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, duizeligheid, gewrichtspijn, vermoeidheid, gevoel van zwakte (vooral in het begin van de behandeling)

Huidreacties, niet-specifieke

Shunt-trombose (= stolselvorming in verbindende bloedvaten)

Wisselwerkingen

Medicijnen die zich aan rode bloedcellen binden, zoals bijvoorbeeld ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

De patiënt kan dit medicijn -na een toedieningsinstructie in het ziekenhuis- ook zelf toedienen.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts .

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van NeoRecormon®

Bijzonderheden

De injectievloeistof en poeders voor injectievloeistof bevatten fenylalanine.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017