Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

Targretin®: 2003

Werkzame stof

Bexaroteen

Geneesmiddelgroep

Middelen bij kanker, restgroep

Samenstelling

Targretin® capsules: 75 mg bexaroteen per capsule

Fabrikant/Leverancier

Targretin®: Ligand Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

T-cel-lymfoom van de huid (= CTCL), wanneer niet te behandelen met andere medicijnen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Adolescenten (17-22 jaar)

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis), ook indien eerder gehad

Borstvoeding

Cholesterol-waarden (VDL- en totaat-cholesterol) in bloed, verhoogd (= hyper-cholesterolemie)

Infectie over gehele lichaam (= systemische infectie), regelmatig terugkerend

Leverfunctie-vermindering (= lever-insufficiëntie)

Kinderen

Lipiden-waarden (triglyceriden) in bloed, verhoogd (= hyper-lipidemie)

Overgevoeligheid voor dit middel, or één of meer van de bestanddelen of voor retinoïden (vitamine A-derivaten)

Schildklierziekte (indien onbehandeld)

Vitamine-A-gehalte van bloed, verhoogd (= hyper-vitaminose A)

Zwangerschap of kans op zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Mannen moeten tijdens en tot 1 maand na gebruik van dit medicijn tijdens de geslachtsgemeenschap een condoom gebruiken.

Vanaf 1 maand vóór, tijdens en tot 1 maand na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkomen door gebruikmaking van effectieve geboorte-beperking (= anti-conceptie).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn verstoort de groei en deling van de tumorcellen.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Bloed-laboratoriumwaarden, diverse afwijkingen (o.a. verhoogd cholesterol, lipiden, lever-enzymen; verlaagd bloedeiwit

Botpijn

Braken

Buikpijn

Diarree

Doofheid

Droge lippen, mond, ogen

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gewichtstoename

Gewrichtspijn (= artralgie)

Gezichtsstoornissen

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Huid-reacties, o.a. acne, jeuk, huid-irritatie, rode vlekken, droge huid, zweren, schilfering

Huidgevoeligheid, verminderd

Infecties

Lymfeklieren, vergroot

Lymfoom, verslechtering

Maagdarm-klachten (o.a. misselijkheid)braken,

Misselijkheid

Nierfunctie-stoornis

Oog-irritatie

Pijn

Rillingen

Rode bloedcellen, verlaagd aantal (= anemie)

Schildklierhormoon-gehalten, verlaagd (= hyo-thyroïdie)

Schildklier-afwijkingen

Slapeloosheid

Spierpijn (= myalgie)

Verstopping (= obstipatie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Winderigheid (= flatulentie)

Witte bloedcellen, verlaagd aantal (= neutropenie)

Zwaar gevoel

Zwelling (= oedeem), armen en benen

Zweten

Wisselwerkingen

Anti-biotica zoals erytromycine, trolenadomycine en rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Anti-schimmelmiddelen, zoals clotrimazol (= Canesten®), itraconazol (= Trisporal®) en ketoconazol (= Nizoral®)

Dexamethason (= Decadron®, Oradexon®)

Fenobarbital en fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Gemfibrozil (= Lopid®)

Protease-remmers, zoals ritonavir (= Norvir®), etc.

Vitamine A en combinatie-middelen met vitamine A

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 4-10 capsules per dag, bij voorkeur op hetzelfde tijdstip tijdens de maaltijd.

De capsules niet kauwen maar heel doorslikken met water (geen grapefruit of grapefruit-sap).

De capsules niet openen. De werkzame stof kan ogen, huid en slijmvliezen beschadigen.

Vermijd tijdens het gebruik blootstelling van de huid aan zonlicht of licht van zonnelampen.

Neem een vergeten dosis bij de volgende maaltijd. Sla de vergeten dosis echter over als u al toe bent aan de volgende dosis (geen dubbele dosis nemen!).

Hoe te bewaren?

Op een droge plaats in de originele verpakking bij kamertemperatuur (< 30oC).

Draai de dop van de flacon na gebruik goed dicht.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Targretin®

Bijzonderheden

De capsules niet openen en niet kauwen. De werkzame stof kan ogen, huid en slijmvliezen beschadigen.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017