Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Bortezomib

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen, restgroep

Samenstelling

Velcade-poeders (flacons met 38,5 mg poeder) voor injectie-vloeistof (steriele natriumchloride oplossing): 1 mg bortezomib (als mannitol-boronaat-ester) per ml

Hulpstoffen: mannitol (E 421) en stikstof

Fabrikant/Leverancier

Velcade: Janssen-Cilag BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Beenmerg-kanker (multipel-myeloom), bij patiënten die tenminste 2 behandelingen hebben gehad en waarbij de aandoening na de 2e behandeling vererergerde

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverproblemen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Informeer uw arts voor gebruik van dit middel in geval van (o.a.)

- amyloïdose: afweersysteem-aandoening waarbij amyloïd wordt afgezet in het (hersen)weefsel
- bloedafwijkingen: laag aantal rode bloedcellen (= erytrocyten), bloedplaatjes (= trombocyten) of witte bloedcellen (= leukocyten)
- bloedstollingsproblemen
- diarree of braken
- duizeligheid, flauwvallen of licht gevoel in het hoofd
- hart-aandoeningen
- lever-aandoeningen
- neuropathie: verdoofd gevoel, tintelingen of pijn in handen of voeten
- nier-aandoeningen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Waarschuw onmiddellijk uw arts als u tijdens gebruik van dit middel zwanger wordt.

Mannen en vrouwen dienen tijdens het gebruik en tot 3 maanden na stoppen met het gebruik een doeltreffende vorm van anticonceptie te gebruiken.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Overleg met uw arst of verpleegkundige hoe lang na gebruik van dit middel u veiligborstvoeding kunt geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , flauwvallen, moeheid of wazig zien veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Bij het optreden van verschijnselen als rillingen, koorts en andere griepachtige verschijnselen geen motorvoertuigen of machines besturen en bedienen totdat deze verschijnselen zijn verdwenen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn doodt kankercellen (= cytotoxisch)

Bijwerkingen

Dit medicijn kan veel, zeer uiteenlopende bijwerkingen veroorzaken (zie bijsluiter).

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts of apotheker als u last heeft of denkt te hebben van één of meer bijwerkingen. Mogelijk kan de arts dan maatregelen nemen om de bijwerkingen te verminderen.

Wisselwerkingen

Er zijn is nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van dit medicijn met andere medicijnen. Het risico van wisselwerkingen kan echter niet worden uitgesloten.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Gebruikelijke dosering:
Per cyclus van 3 weken in totaal 4 doses van 1,3 mg per m2 lichaamsoppervlak op dag 1, 2, 8 en 11.
Het kan gebeuren dat de arts de dosering[/ tijdens de behandeling verandert.
Het aantal cycli dat u nodig heeft is afhankelijk van uw reactie op de behandeling.
Tussen twee cycli wordt een pauze van 10 dagen ingelast.

Hoe te bewaren?

Dit middel wordt in de apotheek bewaard

Gesloten flacon: beneden 30oC, buiten invloed van het licht
Oplossing: max 8 uur bij 25oC in de originele flacon of spuit
- In de spuit: maximaal 3 uur

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom wel, gedeeltelijk of niet vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Velcade®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017