Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Brallobarbital, secobarbital en hydroxyzine

Brallobarbital en secobarbital zijn barbituraten.

Samenstelling

Vesparax®: Tablet: 50 mg brallobarbital, 150 mg secobarbital en 50 mg hydroxyzine

Fabrikant/Leverancier

Vesparax®: UCB Pharma Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Slaapstoornissen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsproblemen (= respiratoire insufficiëntie), ernstige

Leverfunctie-stoornissen (= leverinsufficiëntie), ernstige

Nierfunctie-stoornissen (= leverinsufficiëntie), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Porfyrie (= erfelijke stoornis in de vorming van rode bloedkleurstof)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van het werkingsmechanisme kunnen eventuele schadelijke effecten niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Barbituraten en hydroxyzine komen in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan een negatieve invloed hebben op uw reactie- en concentratievermogen.

Hiervan kunnen vele dagelijkse bezigheden, waaronder huishoudelijke bezigheden, deelname aan het verkeer, werken met machines en sporten, ernstige hinder ondervinden.

Verkeer, werk en sport

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel heeft een sterk dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Hierdoor heeft het een slaapverwekkende (= hypnotische) en angstverminderende (= anxiolytische) werking.

Dit middel valt vanwege zijn verslavende werking onder de Opiumwet.

Werking

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademhalingsonderdrukking (= ademhalingsdepressie)

Afhankelijkheid, fysiek (= gewenning)

Afhankelijkheid , psychisch (= verslaving)

Allergische reacties

Convulsies (= toevallen, krampaanvallen)

Droge mond

Duizeligheid

Maagdarmstoornissen

Onthoudingsverschijnselen na stoppen met gebruik (= geneesmiddelkater, 'hang-over'-effect)

Rusteloosheid en verwarring, vooral bij ouderen en bij ernstige pijnen

Slapeloosheid, na staken van het gebruik (= rebound-slapeloosheid)

Slaperigheid overdag

Wisselwerkingen

Alcohol en andere centraal-dempende stoffen of geneesmiddelen

Antidepressiva, tricyclische

Bèta-blokkers (o.a. propranolol = Inderal®)

Bloedstollingremmende middelen (orale anti-coagulantia, 'trombose-middelen')

Chlooramfenicol (= Globenicol®)

Corticosteroïden

Doxycycline (= Dagracycline®, Doxy Disp®, Dumoxin®, Neo-Dagracycline®, Unidox®, Vibra-S®, Vibramycin®)

Geneesmiddelen die door leverenzymen worden omgezet waarvan de activiteit onder invloed van dit middel is toegenomen

Kinidine (= Cardioquin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Vóór het slapen gaan ½-1 tablet heel innemen met wat water.

Bij stoppen van het gebruik de dosering geleidelijk aan verlagen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen of een andere dosering nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Dit medicijn neemt de oorzaak van uw slaapstoornis niet weg. Het is slechts bedoeld als tijdelijke oplossing.

Om afhankelijkheid van dit medicijn te voork¢men, moet u het zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts gebruiken.

Om psychische (= verslaving) en lichamelijke afhankelijkheid (= gewenning = tolerantie) te voorkomen, mogen slaapmiddelen van dit type (= barbituraten) maar enkele weken achter elkaar worden gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vertel uw arts ook of u wel of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat gerust vragen aan uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Vesparax®

Bijzonderheden

Dit is een sterk verslavend medicijn. Het valt daarom onder de opiumwet.

Overdosering

Coördinatie-stoornissen (= ataxie), opwinding (soms), sufheid tot bewusteloosheid (= demping van het centrale zenuwstelsel), ademhalingsproblemen, onderkoeling (= hypothermie), witte en/of blauwe huid (= hypoxie, cyanose), shock, ademhalingsstilstand

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017