Met of zonder recept

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 00544

Werkzame stof

Methohexital-natrium

Geneesmiddelgroep

Narcosemiddelen

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof: flacon met 500 mg natrium-methohexital
Hulpstoffen: natriumcarbonaat en natriumhydroxide

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3990 RA, Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Inleiding van de narcose bij operaties

Narcose-middel bij kortdurende ingrepen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Algehele narcose, indien niet mogelijk

Porfyrie (= bepaalde stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof), bepaalde vormen

Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor vergelijkbare middelen (= andere barbituraten)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn bij voorkeur niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders beslist).

Borstvoeding

Dit medicijn wordt uitgescheiden via de moedermelk.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van bostvoeding of na toepassing van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan een negatieve invloed hebben op het reactie- en concentratievermogen.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn veroorzaakt een snelle (ca. 20-30 sec na inspuiting), maar kortdurende narcose.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Ademhalingsdepressie en -problemen (apnoe)

Hikken

Hoesten

Hoofdpijn na ontwaken uit de narcose

Injectieplaats: pijn en aderwand-ontsteking (tromboflebitis)

Middenrifkrampen (= singultus)

Misselijkheid en overgeven na ontwaken uit de narcose

Niezen

Spasmen van keel (= laryngospasme) en/of longen (bronchospasmen)

Speekselvorming (= salivatie)

Spieractiviteit, verhoogde

Verwardheid en desoriëntatie (= delier) bij ontwaken uit de narcose

Wisselwerkingen

Alcohol

Medicijnen met een vergelijkbare werking (= depressie van het centrale zenuwstelsel)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

De oplossing mag niet worden gemengd met andere injectie-oplossingen.

Hoe te bewaren?

Poeder: maximaal 24 maanden bioj kamertemperatuur

Oplossing in water: maximaal 14 dagen bij kamertemperatuur

Oplossing in 0,9% natriumchloride-oplossing: maximaal 24 uur bij kamertemperatuur

Oplossing in 5% glucose-oplossing: maximaal 24 uur bij kamertemperatuur

Medicatietrouw

Niet van toepassing

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding geschiedt volgens de daarvoor geldende regels van overheid en zorgverzekeraars.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker en/of zorgverzekeraar om meer informatie.

Meer informatie

Zie bijsluiter in de verpakking van Brietal®

Bijzonderheden

Geen

Bijsluiters

Brietal Hikma
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017