Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Buflomedil

Geneesmiddelgroep

Middelen bij claudicatio intermittens ('etalage- of rokersbenen')

Samenstelling

Loftyl® tabletten: 150 mg buflomedil-hydrochloride per tablet

Fabrikant/Leverancier

Loftyl®: Abbott BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Claudicatio intermittens (rokers- of etalagebenen), indien ernstig (= perifeer, arterieel occlusieve vaatziekte)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bevalling, periode direct erna

Bloedingen, indien ernstig en massaal

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn Dit geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.


Hoe werkt het?

Dit medicijn verbetert de bloeddoorstroming o.a. door verbetering van de stromingseigenschappen (= rheologische eigenschappen) van bloed.

De werking is na 2-4 weken merkbaar.

Bijwerkingen

Duizeligheid

Draaierigheid t.g.v. evenwichtsstoornissen (= vertigo)

Hoofdpijn

Spierkrampen (= convulsies), bij hoge doseringen

Maagdarmklachten

Rode huid

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 600 mg per dag verdeeld over 2-4 doses.
Bij leverandoeningen wordt de dosering gewoonlijk gehalveerd.
Bij ouderen en nierpatiënten wordt de begindosering gewoonlijk gehalveerd.

Dit middel tenminste 12 weken gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts of apotheker dan om nader advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van medicijnen met uw arts of apotheker.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit medicijn geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Loftyl®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
Geneesmiddelgroep

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017