Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/890

Werkzame stof

Cabozantinib

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen, restgroep, proteinekinaseremmer

Samenstelling

Capsules met 20 mg en 80 mg cabozantinib

Fabrikant/Leverancier

TMC Pharma services Ltd

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Schildklierkanker, medulair

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel.

Wees extra voorzichtig indien:

U geneesmiddelen gebruikt voor het onder controle houden van uw hartritme, een trage hartslag heeft, problemen heeft met uw hart of problemen heeft met de calcium-, kalium- of magnesiumspiegels in uw bloed.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Zorg dat u tijdens het gebruik van dit medicijn niet zwanger wordt.

Als u zwanger zou kunnen worden dan moet u effectieve contraceptie gebruiken wanneer u Cometriq® gebruikt en gedurende tenminste vier maanden na de laatste dosis Caprelsa.

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en troebel zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Wees voorzichtig bij het besturen van een voertuig of het gebruik van machines. Vergeet niet dat u zich door de behandeling met Cometriq® moe en zwak kunt voelen.

Hoe werkt het?

Cometriq® werkt door de groei van nieuwe bloedvaten in tumoren (kanker) te vertragen. Dit beperkt de toevoer van voedsel en zuurstof naar de tumor. Cometriq® kan ook rechtstreeks op kankercellen inwerken door ze te doden of hun groei te vertragen.

Bijwerkingen

Flauwvallen, duizeligheid of veranderingen in hartritme.

Ernstige huidreacties over grote delen van het lichaam. De verschijnselen kunnen bestaan uit roodheid, pijn, zweren, blaren en afstoten van de huid.

Ernstige diarree.

Ernstige kortademigheid, of plotselinge verergering van kortademigheid, eventueel met een hoest of een hoge temperatuur (koorts).

Toevallen, hoofdpijn, verwardheid of moeite met concentreren.

Buikpijn

Hoofdpijn

Huiduitslag of acne

Misselijkheid

Huiduitslag

Misselijkheid

Zwelling veroorzaakt door overmatig vocht (oedeem).

Wisselwerkingen

Als u tijdens het gebruik van orale anticonceptiva Cometriq® inneemt, kunnen de orale anticonceptiva ineffectief zijn. U dient ook een barrière-anticonceptivum te gebruiken (bijv. condoom of pessarium) terwijl u Cometriq® inneemt en gedurende ten minste 4 maanden na afloop van de behandeling.

Anti-schimmelmiddelen zoals itraconazol (= Sporanox®, Trisporal®) en ketoconazol (= Nizoral®)

Itraconazol, ketoconazol, ritonavir, claritromycine, rifampicine en moxifloxicine (geneesmiddelen die gebruikt worden om infecties te behandelen)

Carbamazepine en fenobarbital (gebruikt om epileptische aanvallen onder controle te houden)

Ondansetron (gebruikt om misselijkheid en braken te behandelen)

Methadon (ter behandeling van verslaving), haloperidol, chloorpromazine, sulpiride,

Vitamine-K-antagonisten en dabigatran, vaak aangeduid als 'bloedverdunners'

Protonpompremmers (ter behandeling van brandend maagzuur)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Medicatiebegeleiding

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017