Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Calcipotriol

Geneesmiddelgroep

Psoriasis-huidmiddelen

Samenstelling

Crème, tubes 30 g, 60 g of 120 g: 50 microgram calcipotriol-monohydraat per gram
Hulpstoffen: cetylstearyl-acohol, cetamacrogol 1000, chloor-allyl-hexaminiumchloride (= Dowicil 200), dinatrium-edetaat, dinatrium-fosfaat-dihydraat, vloeibare paraffine, glycerol 85%, witte zachte paraffine, gezuiverd water

Lotion, 60 ml: 50 microgram calcipotriol-monohydraat per ml
Hulpstoffen: hyprolose, levomenthol, natriumcitraat, 2-propanol, propyleenglycol, gezuiverd water

Zalf, water-emulgerende, tubes 30 g, 60 g of 120 g: 50 microgram calcipotriol-monohydraat per gram
Hulpstoffen: alfa-tocoferol, dinatrium-edetaat, dinatrium-fosfaat-dihydraat, vloeibare paraffine, glycerol 85%, witte zachte paraffine, polyoxyethyleen-2-stearylether, propyleenglycol. gezuiverd water

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz B.V.
RVG 22619-22
RVG 101239-40
RVG 101242

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Psoriasis, milde tot matig ernstige psoriasis (= psoriasis vulgaris) van de huid (crème en zalf) en van de hoofdhuid (lotion).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Calciumgehalte van bloed, verhoogd (= hypercalciëmie).

Calcium-huishouding, bij bekende stoornissen daarvan

Leverziekten, ernstige (alleen bij lotion)

Nierziekten, ernstige (alleen bij lotion)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof in dit medicijn overgaat in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is afgeleid van vitamine D en herstelt de normale groei van de keratinocyten in de opperhuid.

De werking wordt zichtbaar na 2-4 weken en is na ca. 6 weken maximaal

Bijwerkingen

Droge huid (lotion)

Galbulten (= urticaria)(lotion)

Huidirritatie van de aangedane en ook de omringende huid, o.a. roodheid (= erytheem)

Lichtgevoelig eczeem, (= fotosensitief eczeem), bij gelijktijdige toepassing van UVB-lichttherapie

Wisselwerkingen

UVB-lichttherapie

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De crème, zalf en lotion niet in het gezicht gebruiken.

De gebruikelijke dosering is twee maal daags aanbrengen op de aangedane huid.

Per week niet meer dan 100 gram crème of zalf en niet meer dan 60 ml lotion gebruiken.

Bij gecombineerd gebruik van zowel lotion, crème en/of zalf tot maximaal 5 mg calcipotriol (= werkzame stof) per week gebruiken.

Na gebruik van dit medicijn de handen of vingers wassen om onwillekeurige verspreiding naar de gezichtshuid of andere huiddelen te voorkómen

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur (15-25 C).

Dit medicijn niet meer gebruiken als de uiterste gebruiksdatum (zie verpakking) overschreden is

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Receptmedicijnen niet op eigen initiatief combineren met andere recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen. Dit kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit medicijn mag niet in het gezicht worden toegepast.

Overdosering

Braken, coma, depressie, verminderde eetlust (anorexie), misselijkheid, spierslapte en verstopping (obstipatie).

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke overdoseringsverschijnselen.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017