Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Calciumcellulosefosfaat-sachets zijn verkrijgbaar onder de naam Calcisorb®.

Werkzame stof

Natrium-cellulose-fosfaat

Samenstelling

Calcisorb®: sachets: 5 gram natrium-cellulose-fosfaat per sachet

Fabrikant/Leverancier

Calcisorb®: 3M Pharma

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Nierstenen, calcium-houdende (= nefrolithiasis) met verhoogd calciumgehalte van het bloed (= hypercalciëmie)

Nierdialyse, als ondersteunende therapie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Cushing-syndroom ten gevolge van verhoogde cortisol-productie

Gelijktijdig gebruik van corticosteroïden

Kwaadaardige (= maligne) gezwellen (= tumoren) waarbij het bot is betrokken

Nieraandoening, bepaalde (= tubulaire acidose)

Overgevoeligheid voor dit middel

Verhoogd calcium-gehalte van het bloed (= hypercalciëmie)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn mag alleen onder strikte controle van een arts tijdens de zwangerschap worden toegepast.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel wisselt remt de opname van calcium-ionen in het lichaam. Hierdoor wordt het calcium-gehalte van het bloed verlaagd.

Bijwerkingen

Calcium-gehalte van het bloed, verlaagd (= hypocalciëmie)

Fosfaat-gehalte van het bloed, verlaagd

Magnesium-gehalte van het bloed, verlaagd (= hypermagnesiëmie)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen van belang.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en zo nodig de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van Calcisorb®.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van recept-medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze volgens voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer nooit zelf zelfzorg-medicijnen met medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft.

Gebruik dit medicijn ook niet langer dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts als van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar toch slechts ten dele of in het geheel niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Calcisorb®

Bijzonderheden

Geen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017