Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (=UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Calciumglubionaat

Samenstelling

Calcium-Sandoz® injectievloeistof, ampul 10 ml: ca. 9 mg calcium per ml

Fabrikant/Leverancier

Calcium-Sandoz® Injecties: Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Calcium-tekort (= 'kalkgebrek')

Vergiftigingenen met lood of tetrachloorkoolstof (= 'tetra')

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Behandeling met hartglycosiden (o.a. digoxine = Lanoxin®)

Calciumgehalte van bloed, te hoog (= hypercalciëmie)

Calciumgehalte van urine, verhoogd (= hypercalciurie)

Galactosegehalte van bloed, verhoogd (= galactosemie)

Nierfunctie, ernstig verminderd (= ernstige nierinsufficiëntie)

Niersteenziekte (= nefrolithiasis), steeds terugkerende (= recidiverende)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Calcium is van groot belang voor de botvorming, maar ook voor o.a. de geleiding van zenuwprikkels, spieractiviteit en bloedstolling.

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Braken

Flauwvallen (= collaps), bij te snelle toediening

Misselijkheid

Warmtegevoel

Zweten (= transpiratie)

Wisselwerkingen

Calciumantagonisten

Hartglycosiden (o.a. digoxine = Lanoxin®)

Parathyreoïd-hormoon

Plasmiddelen, bepaalde (= thiazide-diuretica)

Verapamil (o.a. Geangin®, Isoptin® en Tarka®)

Vitamine D

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Calcium-Sandoz® Injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017