Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide

Geneesmiddelgroep

Combinatie van bloeddrukverlagers (= anti-hypertensiva)

Samenstelling

Tablet: 8 mg candesartan-cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide

Tablet: 16 mg candesartan-cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide

Tablet: 32 mg candesartan-cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide

Tablet: 32 mg candesartan-cilexetil en 25 mg hydrochloorthiazide

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz BV
RVG 102912

Pharmachemie BV
RVG 105662
RVG 105663
RVG 107419

Ratiopharm Nederland BV
RVG 104269-70

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 109236//24995

Mylan BV
RVG 105032
RVG 105035
RVG 104699-702

Krka d.d., Novo mesto
RVG 106118
RVG 106121-2
RVG 106124

Torrent Pharma GmbH
RVG 107846-7
RVG 114104-5

Centrafarm Services B.V.
RVG 107286

Actavis BV
110972-3

Focus Care Pharmaceuticals BV
RVG 113051-4

Teva Nederland BV
RVG 108801-4

Laboratorios Liconsa S.
RVG 111986-9

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging, zonder bekende oorzaak (= essentiële hypertensie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedgehalte van calcium verhoogd (= hupercalciëmie) en/of kalium verlaagd (= hypokalïemie)

Bloedgehalte van kalium verlaagd (= hypokalïemie)

Galwegen, vernauwing of afsluiting (= cholestase)

Leverfunctie-stoornissen (= lever-insufficiëntie), ernstige

Nierfunctie-vermindering (= nier-insufficiëntie), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (= thiazide-diuretica en sulfonamiden)

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Candesartan blokkeert bepaalde receptoren (= angiotensine II-receptoren) in hart, bloedvaten en bijnieren. Hierdoor daalt de bloeddruk (= antihypertensieve werking).

Hydrochloorthiazide bevordert de productie van urine door de nieren (= diurese).

De werkingsduur bedraagt ca. 24 uur per dosis.

Bijwerkingen

Bovenste luchtweg-infectie

Braken

Bronchitis

Duizeligheid

Griep-achtige verschijnselen

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartritme-stoornsisen (AV-blokkade)

Hoofdpijn

Infectie van bovenste luchtwegen

Misselijkheid

Rugpijn

Urineweg-infectie

Vermoeidheid

Voorhoofdsholte-ontsteking (= sinusitis)

Wisselwerkingen

ACTH en andere corticosteroïden die de uitscheiding van kalium via de nieren bevorderen

Cholestyramime

Bloedglucose-verlagende middelen die via de mond moeten worden ingenomen(orale antidiabetica)

Cyclofosfamide (= Endoxan-ASTA® )

Digoxine (= Lanoxin®)

Hartritme-normaliserende medicijnen (= anti-aritmica)

Kalium bevattende middelen

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Methotrexaat (= Emthexate®, Ledertrexate®

Pijnstillers, bepaalde (= NSAID' s)

Plasmiddelen, bepaalde (o.a. thiazide-diuretica en kaliumsparende diuretica)

Tubocurarine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér van dit medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg ook altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering.

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017