Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Canrenoïnezuur

Samenstelling

Soldactone® poeder voor injectievloeistof: 200 mg canrenoïnezuur (kaliumzout)

Fabrikant/Leverancier

Soldactone®: Pharmacia BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hyperaldosteronisme

Levercirrose (= leverschrompeling)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Elektrolytenbalans, verstoorde; onafhankelijk van hyperaldosteronisme

Kaliumgehalte van het bloed, verhoogd (= hyperkaliëmie)

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), acute en/of chronische, verergerende

Oedeem, onafhankelijk van hyperaldosteronisme

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Een actief afbraakproduct (= metaboliet) van de werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en bewegingscoördinatie-stoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn bevordert de productie van urine (= diurese).

Dit medicijn voorkomt dat teveel kalium wordt uitgescheiden door de nieren (= kaliumsparende werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Beharing, overmatige, bij vrouwen

Borstklierziekte (= mastopathie) bij vrouwen

Borstvorming bij mannen (= gynaecomastie)

Braken

Coördinatiestoornissen (= ataxie)

Duizeligheid

Huiduitslag (rash)

Impotentie bij mannen

Kaliumgehalte van bloed, verhoogd (= hyperkaliëmie)

Maagdarm-klachten

Menstruatiestoornissen, bepaalde (= oligomenorroe)

Misselijkheid

Natriumgehalte van bloed, verlaagd (= hyponatriëmie)

Seksuele lust (= libido), verminderde, bij mannen

Stemverlaging bij vrouwen

Uitdroging (= dehydratatie)

Verwardheid

Wisselwerkingen

ACE-remmers

Antipyrine

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva), bepaalde

Bloedstollingremmende middelen (= anticoagulantia)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Digoxine (= Lanoxin®)

Lithium (= Camcolit®, Litharex®, Priadel®)

Noradrenaline (= norepinefrine)

Salicylaten

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de
bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Soldactone®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017