Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Carboprost

Geneesmiddelgroep


Weeën-opwekkende middelen (= oxytocica)

Samenstelling

Prostin 15 M® injectievloeistof, ampul 1 ml: 0,25 mg carboprost (trometamolzout) per ml
De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Prostin 15 M®: Pharmacia BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Abortus (abortus provocatus = bewuste zwangerschapsonderbreking)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Buikvlies-ontsteking (= pelveo-peritonitis)

Nierfunctie-stoornissen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. benzylalcohol als conserveermiddel)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel wordt toegepast ten behoeve van zwangerschapsonderbreking (= abortus provocatus).

Borstvoeding

Niet van toepassing.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn zorgt voor ritmische samentrekking (= contractie) van de baarmoederwand waardoor de inhoud van de baarmoeder wordt uitgedreven.

Tijdens het eerste trimester is de baarmoeder minder gevoelig voor dit middel dan tijdens het tweede en derde trimester.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie), bij hoge doses

Braken

Diarree

Hartfrequentie, afname (= bradycardie), bij hoge doses

Hoofdpijn

Huiduitslag

Injectieplaats: rode huid (= erytheem)

Koorts

Misselijkheid

Wisselwerkingen

Oxytocine (= Syntocinon®)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt bereid en toegeidend door een arts of verpleegkundige .

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter in de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Prostin® 15 M

Bijzonderheden

Prostin 15 M® injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017