Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Cefamandol

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: cefalosporinen

Samenstelling

Mandol®: Poeders voor injectievloeistof: 1 gram of 2 gram cefamandol-nafaat

Fabrikant/Leverancier

Mandol®: Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3990 RA, Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor cefamandol

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor andere cefalosporinen

Voorzichtigheid is geboden bij overgevoeligheid voor penicillinen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Vraag -als u zwanger bent of wil worden- de behandelend arts om nadere informatie.

Borstvoeding

Vraag -als u borstvoeding geeft of wil geven- de behandelend arts om nadere informatie.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgesn voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor cefamandol.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Alcohol, samen met dit middel: o.a. blozen, hoofdpijn, verhoogd hartritme, transpireren

Allergische reacties (o.a. huiduitslag, jeuk)

Braken

Bloedbeeldveranderingen (= hematologische effecten)

Bloedstollingsstoornissen (hypoprotrombinemie)

Buikpijn

Diarree

Dikke-darmontsteking (pseudomembraneuze colitis)

Geneesmiddelkoorts

Injectieplaats, pijn en ontsteking met bloedstolselvorming (= tromboflebitis)

Leverenzymen in bloed, toename: omkeerbaar (= reversibel)

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties (o.a. huiduitslag, jeuk)

Tongontsteking (= glossitis)

Wisselwerkingen

Alcohol

Aminoglycosiden

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking)

Etacrynezuur (= Edecrin®)

Furosemide (= Fusid®, Lasiletten®, Lasix®, Lasix Retard®)

Probenecide

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Mandol®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017