Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Ceftazidim

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: cefalosporinen

Samenstelling

Poeders voor intra-musculaire (i.m. = in spier) injectievloeistof: 250 mg, 500 mg of 1 g ceftazidim-pentahydraat (bevat ook natrium)

Poeder voor intra-veneuze(= i.v. = ader)injectievloeistof: 2 g of 3 g ceftazidim-pentahydraat (bevat ook natrium)

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a

Pharmachemie BV
RVG 28177-8

Sandoz BV
RVG 31649-51

Mylan BV
RVG 100278
RVG 100281-2

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 101815
RVG 101819-20

Actavis Group PTC ehf
RVG 101834-5

Ceft Limited
RVG 106824

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor ceftazidim

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor cefalosporinen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Raadpleeg hierover zo nodig uw arts.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor ceftazidim.

Bijwerkingen

Allergische reacties (o.a. huiduitslag, jeuk, koorts, jeuk)

Bloedbeeldveranderingen (= hematologische veranderingen)

Bloedwaarden, veranderingen (o.a. leverenzymen, ureum, creatinine)

Braken

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

Gevoelswaarneming, stoornissen (= paresthesieën)

Hoofdpijn

Maag-darmstoornissen

Misselijkheid

Smaakveranderingen

Wisselwerkingen

Aminoglycosiden

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (= lisdiuretica)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De poeders voor injectievloeistof bevatten natrium.

Overdosering

Spierschokken (= convulsies), vooral bij verminderde nierfunctie

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017