Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Cetostearyl-alcohol, cetomacrogol, isopropyl-myristaat, dikvloeibare paraffine, witte vaseline

Samenstelling

Zalf: 225 mg cetomacrogol-was (= mengsel van cetostearyl-alcohol en cetomacrogol 1000), 150 mg isopropyl-myristaat, 212 mg dikvloeibare paraffine en 382 mg witte vaseline per gram zalf

Fabrikant/Leverancier

Apotheek

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Huidaandoeningen, wanneer indifferente behandeling (= behandeling zonder farmacologisch actieve stoffen) nuttig is

Eczeem, atopisch (= constitutioneel), balneotherapie (= therapie door middel van baden)

Als basis voor de verwerking van geneesmiddelen voor huidaandoeningen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Ook zelfzorg-medicijnen voor uitwendig gebruik kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag altijd eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding recept-medicijnen die u eerder heeft gebruikt, nog steeds gebruikt, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking of de bijgeleverde patiënteninformatiefolder om te zien of u dit middel mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend geen invloed op uw reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees altijd de patiëntenbijsluiter of de bijgeleverde patiënteninformatiefolder om te zien of dit middel invloed heeft op uw reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel heeft een beschermende werking op de huid.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking of de bijgeleverde patiënteninformatiefolder voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Er zijn voor zover bekend geen bijwerkingen.

Algemeen

Ook medicijnen voor uitwendig gebruik kunnen bijwerkingen veroorzaken. Deze kunnen plaatselijk (= lokale bijwerkingen) of elders in het lichaam (= systemische bijwerkingen) optreden.

Er bestaat een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Er bestaat een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking (= interactie) van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit middel of (4) een allergische reactie op één van de bestanddelen van dit middel.

Bij uitwendig gebruik van medicijnen is de kans op bijwerkingen meestal kleiner dan bij inwendig gebruik.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een van de bestanddelen in een medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat middel niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde stoffen en medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter of de bijgeleverde patiënteninformatiefolder voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere stoffen.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking of de bijgeleverde patiënteninformatiefolder voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit middel met andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket of gebruiksaanwijzing in de patiënten-informatiefolder.

Gebruikelijke dosering: 1-2 maal daags in een dunne laag op de huid aanbrengen.

Bij atopisch eczeem: de zalf met een zeepklopper in warm water verdelen en dit op de huid aanbrengen (balneotherapie).

De zalf is met water afwasbaar.

Algemeen

Ook bij gebruik van medicijnen voor uitwendig gebruik op de huid of slijmvliezen is het van groot belang dat u zo goed mogelijk de gebruiksaanwijzing volgt.

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter of patiënten-informatiefolder niet begrijpt.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar daarom ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .

De meeste zelfzorg-medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van medicijnen staat gewoonlijk vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter of patiënten-informatiefolder voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze volgens voorschrift gebruikt.

Wanneer u te weinig (= onderdosering) van dit zelfzorg-medicijn gebruikt, kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel (= overdosering) van dit zelfzorg-medicijn gebruikt, kan dat leiden tot ongewenste effecten.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter of patiënten-informatiefolder niet goed begrijpt.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit zelfzorg-medicijn combineren met medicijnen die u op doktersrecept heeft gekregen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen.

Vraag altijd eerst advies aan uw apotheker of arts wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik ook zelfzorg-medicijnen altijd volgens voorschrift .

Raadpleeg uw apotheker wanneer dit zelfzorgmiddel geen, onvoldoende of een ongewenst effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Patiënten-informatiefolder bij Cetomacrogol Zalf FNA

Algemeen

U kunt altijd uw apotheker of drogist om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Bijzonderheden

Geen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017