Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Recombinant Humaan (= menselijk) chorion-gonadotrofine alfa (= r-hCG)

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen

Samenstelling

Ovitrelle®:
Poeders voor injectievloeistof (+ 1ml oplosmiddel): 285 microgram (= 6500 Internatinale Eenheden) recombinant humaan choriongonadotrofine alfa (= r-hCG)

Fabrikant/Leverancier

Ovitrelle®: Serono Benelux BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Onvruchtbaarheid bij de vrouw

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Baarmoeder-myomen, die zwangerschap onmogelijk maken

Eierstokken, niet goed functionerende

Eierstokken (= ovaria)m, vergroot of cyste

Geslachtsorganen, misvormde; die zwangerschap onmogelijk maakt

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen

Trombo-embolische aandoeningen, activee

Tumoren van de hypothalamus, hypofyse, eileiders, baarmoeder (carcinoom of myoom) of borsten

Zwangerschap, buitenbaarmoederlijk, minder dan 3 maanden geleden

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Humaan chorion-gonadotrofine alfa (= HCG) wordt bereid door middel van recombinant DNA-techniek. Het heeft dezelfde werking als het natuurlijke luteïniserende hormoon (= LH), dat nodig is voor het vrijkomen van de eicel (= ovulatie).

Bijwerkingen

Borsten, pijnlijke

Braken

Buikpijn

Depressie

Diarree

Hoofdpijn

Injectieplaats: pijn

Irritatie

Misselijkheid

Rusteloosheid

Schildklier, geringe stimulatie

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen, voeding of dranken.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Ovitrelle®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017