Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Humaan (= menselijk) chorion-gonadotrofine (= HCG)

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen

Samenstelling

Zie Pregnyl® of Profasil®

Fabrikant/Leverancier

Zie Pregnyl® of Profasil®

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Cryptorchisme

Hypogonadisme bij de man

Onvruchtbaarheid bij de man

Onvruchtbaarheid bij de vrouw

Vertraagde pubertijd

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer bestanddelen of voor hormonen, zoals urinaire gonadotrofinen

Tumoren of mogelijke tumoren die gevoelig zijn voor mannelijke geslachtshormonen(= androgenen), zoals prostaat- en borsttumoren bij de man

Zwangerschap en borstvoeding

Dit wordt o.a. gebruikt bij de aanvang van de zwangerschap ter ondersteuning van de zogeheten luteale fase.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Humaan chorion-gonadotrofine (= HCG) wordt bereid uit de urine van zwangere vrouwen. Het heeft dezelfde werking als het natuurlijke luteïniserende hormoon (= LH), dat nodig is voor het vrijkomen van de eicel (= ovulatie).

Bij de man stimuleert HCG de vorming van het mannelijke geslachtshormoon testosteron door de zogeheten cellen van Leijdig in de testikel.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Injectieplaats:

Jeuk, roodheid, zwelling, kneuzing, pijn en soms allergische uitslag

Bij de vrouw:

Bloedverdikking (= hemoconcentratie)

Braken

Buikpijn

Diarree

Misselijkheid (= nausea)

Opgezet gevoel

Vochtophoping

Trombus-vorming en embolie (= trombo-embolische complicaties)

Bij de man

Borstvorming (= gynaecomastie)

Water- en zout-ophoping (= water- en zoutretentie)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen, voeding of dranken.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Pregnyl® of Profasil®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017