Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/09/544/001-002

Werkzame stof
Samenstelling

Injectievloeistof (+ oplosmiddel): 200 mg certolizumab pegol per injectie

Fabrikant/Leverancier

UCB Pharma Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

reumatoïde artritis bij volwassenen ('reuma', RA), al of niet in combinatie met methotrexaat en ook indien niet eerder behandeld met methotrexaat

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Als u een ernstige infectie heeft, met inbegrip van actieve tuberculose.

Als u matig tot ernstig hartfalen heeft. Vertel uw arts als u een ernstige hartaandoening heeft of heeft gehad.

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Let op!

Informeer uw arts vóór toepassing van dit middel als sprake is van:
- grote operatie op korte termijn
- regelmatig terugkerende infecties, ook indien daar eerder sprake van was
- suikerziekte = diabetes mellitus) of andere aandoeninge die de kans op infecties verhogen
- multipele sclerose (MS), oogzenuw-ontsteking (optische neuritis) of ruggemerg-onsteking (myelitis transversa)
- hartfalen door hartverwijding (congestief hartfalen)
- gebruik van vaccins die via de mond (= oraal) moeten worden ingenomen

Neem direct contact op met de (huis)arts als na toediening:
- (allergische) overgevoeligheidsreacties optreden
- koorts, keelpijn en/of blauwe plekken optreden

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Tijdens gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen .

Neem direct contact op met uw (huis)arts als u tijdens gebruik van dit medicijn zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bindt zich aan een specifiek eiwit met de naam ?tumornecrosefactor-alfa? (TNF-α). Daardoor wordt dit TNF-α door Cimzia geblokkeerd, met als gevolg afname van ontsteking bij reumatoïde artritis. Geneesmiddelen die zich
aan TNF-α binden, worden ook TNF-blokkers genoemd.

Bijwerkingen

Virusinfecties

Bijholte-ontstekingen (= sinusitis)

Koorts

Hoge bloeddruk

Gevoelsstoornissen; verdoofd, tintelend of branderig gevoel

Hoofdpijn

Huiduitslag

Infecties van met name de bovenste luchtwegen (o.a. verkoudheden en bijholte-ontstekingen)

Injectieplaats, roodheid, pijn, jeuk en zwelling; vooral gedurende de eerste maand

Leverproblemen

Bloedstoornissen

Pijn

Zwakte, gevoel van (= asthenie)

Wisselwerkingen

Dit middel NIET gebruiken in combinatie met :
- anakinra
- abatacept

Hoe te gebruiken?

Zie gebruiksvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Belangrijk

Neem contact op met uw (huis)arts of apotheker als u niet (goed meer) weet hoe u dit medicijnen moet gebruiken.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen (zie aldaar).

Belangrijk

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017