Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 32444-6

Werkzame stof

Ciprofloxacine (lactaat)

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: chinolonen

Samenstelling

Tabletten met 250 mg, 500 mg of 750 mg ciprofloxacine

Fabrikant/Leverancier

KRKA Pharma Dublin

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor ciprofloxacine

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 16 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere chinolonen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om eventuele schadelijke effecten van dit middel tijdens de zwangerschap uit te kunnen sluiten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en in zeldzame gevallen dubbelzien en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor ciprofloxacine.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische huidreacties (o.a. rode vlekken, jeuk)

Bevingen (= tremor)

Bloedbeeldafwijkingen (= hematologische afwijkingen)

Bloedwaarden, verhoogd (o.a. leverenzymen, creatinine, bilirubine)

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Flauwvallen

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Maagdarm-stoornissen, lichte

Misselijkheid

Nierfunctiestoornissen

Opgewondenheid (= agitatie)

Peesontsteking (= tendinitis)

Peesscheuringen (= pees-rupturen)

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Vagina-ontsteking (= vaginitis)

Vermoeidheid

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Aluminium-, magnesium-bevattende maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida)

Calcium- en ijzerzouten bevattende geneesmiddelen

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia), die via de mond moeten worden ingenomen (= oraal)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Metoclopramide (= Primperan®)

Nitrofurantoïne (= Furabid®, Furadantine®)

Sucralfaat (= Ulcogant®)

Theofylline (= Euphyllin®, Euphylong®, Theolair®, Theolin®)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017