Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar is (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Cisapride

Geneesmiddelgroep

Peptische middelen, restgroep

Samenstelling

Prepulsid® bruistabletten: 10 mg cisapride
De bruistabletten bevatten 2 mg aspartaam (= 1,11 mg fenylalanine) en ca. 130 mg natrium per tablet

Prepulsid® 'Pediatrie', flacon met 200 ml suspensie: 1 mg cisapride per ml
De drank bevat methylparaben en propylparaben als conserveermiddelen.

Prepulsid® tabletten: 5 mg, 10 mg of 20 mg cisapride per tablet

Prepulsid® zetpillen: 30 mg cisapride per zetpil

Fabrikant/Leverancier

Prepulsid®: Janssen-Cilag BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Dyspepsie , (= spijsverteringsstoornis) door vertraagde maaglediging, ter bestrijding van de klachten (o.a. maagpijn, buikpijn, misselijkheid en braken)

Reflux oesofagitis , lichte tot matige, behandeling en voorkómen van (= onderhoudstherapie)

NB.

Prepulsid® (= cisapride) wordt nog maar zeer beperkt voorgeschreven. Raadpleeg hierover zo nodig uw (huis)arts of apotheker.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Doorbloedingsstoornissen van het hart (= ischemische hartziekten), ook indien eerder gehad

Hartritme-stoornissen (= cardiale of hart-aritmieën), bepaalde vormen (QT-interval-verlenging); of een verhoogd risico daarop vanwege eigen of familiaire aanleg of vanwege suikerziekte (= diabetes mellitus)

Hart-geleidingsstoornissen, bepaalde vormen, of een verhoogd risico daarop

Hartritme-toename (= tachycardie), bepaalde vorm (torsade-de-pointes), ook indien eerder gehad

Hartventrikel-ritme-stoornissen (= ventriculaire aritmieën), ook indien eerder gehad

Hartritme-vertraging (= bradycardie), indien behandeling wenselijk is (= klinisch relevant)

Kransslagader-aandoeningen (= vasculaire hartaandoeningen), ook indien eerder gehad

Medicijnen die de activiteit van het CYP3A4-enzymsysteem remmen (= enzym-inhibitie), zoals claritromycine (= Klacid®), erytromycine (= Erytrocine®), fluconazol (= Diflucan®), itraconazol (= Trisporal®), ketoconazol (= Nizoral®), miconazol (= Daktarin®), nefazodon (= Dutonin®), HIV-protease-remmers, zoals indinavir (= Crixivan®) en ritonavir (=Norvir®)

Medicijnen die de hartprikkelgeleiding vertragen (QT-interval-verlenging) zoals anti-aritmica (klasse I en II) zoals amiodaron (= Cordarone®), disopyramide (= Dirytmin®, Ritmoforine®, Rythmodan®), kinidine (= Cardioquin®), procaïnamide (= Pronestyl®) en sotalol (= Sotacor®), tricyclische (o.a. amitriptyline = Sarotex®, Tryptizol®) en sommige tetracyclische antidepressiva (o.a. maprotiline = Ludiomil®), bepaalde antipsychotica zoals fenothiazinen, pimozide (= Orap®) en sertindol, bepaalde antihistaminica zoals terfenadine (= Triludan®) en verder bepridil en halofantrine (= Halfan®)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zout-/water-balans (= elektrolyten-balans), verstoord; met name bij verlaagd gehalte kalium ionen (= hypokaliëmie) of magnesium ionen (= hypomagnesiëmie).

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat in geringe hoeveelheden over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.
Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn stimuleert de voortstuwende (= propulsieve) samentrekking (= peristaltiek) van slokdarm (= oesofagus), maag en dunne en dikke darm.

Dit medicijn verbetert de afsluiting van de ringspier tussen maag en slokdarm (= gastro-oesofageale sfincter).

Dit medicijn verbetert de afstemming (= coördinatie) tussen maag- en darmactiviteit, waardoor de kwaliteit van de maaglediging wordt verbeterd.

Bijwerkingen

Darmborrelingen (= borborygmi)

Darmkrampen, voorbijgaand

Diarree

Wisselwerkingen

Anti-aritmica (klasse I en II), bepaalde; zoals amiodaron (= Cordarone®), disopyramide (= Dirytmin®, Ritmoforine®, Rythmodan®), kinidine (= Cardioquin®), procaïnamide (= Pronestyl®) en sotalol (= Sotacor®),

Anticholinergica (= parasympathicolytica); zoals atropine, butylscopolamine en hyoscyamine

Antidepressiva, tetracyclische; zoals maprotiline (= Ludiomil®)

Antidepressiva, tricyclische; zoals amitriptyline )= Sarotex®, Tryptizol®)

Antihistaminica, bepaalde; zoals terfenadine (= Triludan®)

Antipsychotica, bepaalde; zoals fenothiazinen, pimozide (= Orap®) en sertindol

Bepridil

Grapefruit-sap

Halofantrine (= Halfan®)

Medicijnen die nauwkeurig moeten worden gedoseerd (= geringe therapeutische breedte) en/of die individueel moeten worden ingesteld

Medicijnen die de omzetting (= biotransformatie) van cisapride (= Prepulsid®) vertragen, zoals claritromycine (= Klacid®), erytromycine (= Erytrocine®), fluconazol (= Diflucan®), HIV-protease-remmers, zoals indinavir (= Crixivan®) en ritonavir = Norvir®), itraconazol (= Trisporal®), ketoconazol (= Nizoral®), miconazol (= Daktarin®) en nefazodon (= Dutonin®)

Medicijnen waarvan de opname (= resorptie) in maag en darm door cisapride (= Prepulsid®) wordt verminderd, zoals alcohol, bepaalde anti-coagulantia of bloedverdunners (cumarine-derivaten), zoals acenocoumarol (= Syntrom®) en fenprocoumon (= Marcoumar), benzodiazepinen (o.a. oxazepam (= Seresta®), histamine-2-blokkers zoals cimetidine (= Tagamet®) en ranitidine (= Zantac®) en paracetamol (diverse merknamen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Ca. 15 minuten vóór de maaltijd innemen en een eventuele vierde dosis voor het slapen gaan.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter meestal alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u het risico dat de klachten niet verdwijnen en op nieuw ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).


Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle of met de apotheker. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen) maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Prepulsid®

Bijzonderheden

De bruistabletten bevatten 2 mg aspartaam (= 1,11 mg fenylalanine) en ca. 130 mg natrium per tablet.

De drank ('suspensie') bevat methylparaben en propylparaben als conserveermiddelen.

Overdosering

Bij volwassenen: darmkrampen, versnelde en versterkte ontlasting
Bij kinderen: bijkomende lichte sufheid, lusteloosheid en gevoel van slapte

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017