Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 113159

Werkzame stof

Natriumpicosulfaat en magnesiumcitraat

Geneesmiddelgroep

Laxeermiddelen

Samenstelling

Poeder voor drank:de werkzame stoffen in dit middel zijn 10 mg natriumpicosulfaat, 3,5 g licht magnesiumoxide en 12 g watervrij citroenzuur per sachet.

Fabrikant/Leverancier

Laboratorios Casen-Fleet S.L.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lavage: spoeling van de darm voor diagnosestelling.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medciijn, voor een of meer van de bestanddelen

Uw maag heeft een verminderd vermogen zich leeg te maken (maagretentie).

U heeft zweren in uw maag of darmstelsel.

U heeft ernstige nierproblemen.

U heeft een blokkade in uw darmen of een gaatje in uw darmen.

U heeft een aandoening die een buikoperatie noodzakelijk maakt, zoals een ontsteking aan de blinde darm.

Uw arts heeft u verteld dat u lijdt aan (congestief) hartfalen (het hart is niet in staat om het bloed goed door het lichaam te pompen).

U heeft een actieve ontstekingsaandoening aan uw darmen zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

Uw arts heeft u verteld dat u teveel magnesium in uw bloed heeft.

U bent erg dorstig of heeft een ernstig tekort aan vocht in uw lichaam.

Uw arts heeft u verteld dat uw spieren zijn beschadigd waardoor de spierinhoud in uw bloed terechtkomt.

U heeft één van de volgende aandoeningen:
- ileus (blokkade van de darmen of het onvermogen van de darmen om de normale darmbewegingen te kunnen maken)
- toxisch colitis (beschadiging van de darmwand)
- toxisch megacolon (sterk opgezwollen dikke darm)
Bij deze aandoeningen is de beweging van de darminhoud verminderd of verhinderd. Symptomen zijn misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, gevoeligheid of zwelling, koliekpijn (hevig krampende buikpijn) en koorts.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stoffen werken op het darmslijmvlies. Hierdoor neemt de hoeveelheid vocht in de darm toe en wordt de darmwerking (= peristaltiek) gunstig beïnvloed.

Na inname via de mond (= oraal) begint de werking na 10-14 uur.

Bijwerkingen

Hoofdpijn

Misselijkheid

Diarree, waterige, met verlies van veel water en kalium (bij langdurig gebruik)

Pijn aan anus

Huiduitslag of jeuk

Braken

Buikpijn

Wisselwerkingen

Bulkvormende laxeermiddelen zoals vezels.

Geneesmiddelen op recept die via de mond worden ingenomen, vooral als deze regelmatig moeten worden gebruikt. Hun effect kan namelijk veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de pil, antibiotica, geneesmiddelen tegen suikerziekte, ijzer, penicillamine of geneesmiddelen tegen epilepsie. Deze geneesmiddelen moet u minimaal 2 uur voor en niet later dan 6 uur na inname van Picoprep gebruiken.

Geneesmiddelen op recept die de water en/of zouthuishouding in uw lichaam kunnen beïnvloeden zoals plastabletten, steroïden, lithium, digoxine, middelen tegen een depressie, carbamazepine of middelen tegen psychische aandoeningen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift in de bijsluiter als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Als u teveel Picoprep heeft ingenomen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017