Met of zonder recept

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Clomethiazol

Samenstelling

Distraneurine® Drank/Injecties: Drank, 300 ml (suikervrij): 50 mg clomethiazol per ml (bevat als zoetstof sorbitol en als smaakstoffen menthol en eucalyptol)

Distraneurine® Drank/Injecties: Infusievloeistof, 500 ml: 8 mg clomethiazol per ml (bevat ook natrium)

Fabrikant/Leverancier

Distraneurine® Drank/Injecties: AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Delirium tremens

Als kalmerend middel bij ingrepen onder plaatselijke verdoving

 

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsproblemen, acute (acute respiratoire insufficiëntie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de hulpstoffen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap, de nog ongeboren vrucht (= foetus) of de pasgeboren zuigeling (= neonatus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan een negatieve invloed hebben op het reactie- en concentratievermogen. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer, het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder worden ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert of voorkomt epileptische aanvallen (= anticonvulsieve werking).

Dit medicijn heeft ook kalmerende (= sedatieve) en slaapbevorderende (= hypnotische) werking.

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademhaling, vertraagd of versneld

Bloeddrukdaling (= hypotensie), vooral na snelle infusie

Epilepsie, bepaalde vorm van (Lennox-Gastaut-syndroom), verslechtering

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn, soms zware

Huidreacties, allergische (rash en urticaria)

Huidontsteking, op plaats van infusie

Longslijmproductie, sterke toename (soms levensbedreigend)

Neus- en keelslijmproductie, sterke toename (soms levensbedreigend)

Neusverstopping en ?irritatie

Oogbindvlies (= conjunctiva), irritatie

Opwinding, bij ouderen

Shock, anafylactische

Sufheid, bij ouderen

Verwardheid, bij ouderen

Wisselwerkingen

Alcohol (helemaal geen alcohol gebruiken!) en andere centraal-dempende stoffen; gebruik daarvan kan levensgevaarlijk zijn!

Cimetidine (= Tagamet®)

Propranolol (= Inderal®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De dosis drank vóór gebruik eerst met water verdunnen.

De injecties worden door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan of steeds weer terugkeren. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet zelf nooit medicijnen, die de dokter heeft voorgeschreven, combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat geneesmiddelen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Epilepsie-patienten moeten hun medicijnen altijd innemen om nieuwe epilepsie-aanvallen te voork¢men. Dit omdat tijdens een aanval de kans op een ongeluk groter is en omdat iedere nieuwe aanval de ziekte verergert. In de praktijk betekent dit dat epilepsie-patienten hun medicijnen levenslang zeer trouw moeten gebruiken.

Gebruik op eigen initiatief niet meer of minder geneesmiddel dan is voorgeschreven door de dokter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw (huis)arts. Vertel hem/haar ook of u wel of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, moet u dat beslist voorleggen aan uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Distraneurine® Drank/Injecties

Bijzonderheden

De drank bevat als zoetstof sorbitol en als smaakstoffen menthol en eucalyptol.

De injectievloeistof bevat ook natrium.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering.)

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed. Hou in dat geval de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017