Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1970

Werkzame stof

Clomipramine

Geneesmiddelgroep

Tricyclische antidepressiva (= TCA's)

Samenstelling

Dragees: 10 mg en 25 mg clomipramine-hydrochloride

Tablet, deelbaar en met gereguleerde afgifte ("Divitab'): 75 mg clomipramine-hydrochloride

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Mylan BV
RVG 15575-6
RVG 29397

Pharmachemie BV
RVG 19410-1
RVG 25461=23924
RVG 25462=23925
RVG 25683=24107

Sandoz BV
RVG 23924-5
RVG 24107

Actavis BV
RVG 25645=23924
RVG 25646=23925
RVG 25715=24107

Centrafarm Services BV
RVG 26857-8=23924-5

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Depressie, vooral die met vitale kenmerken

Bedwateren, zonder bekende lichamelijke oorzaak

Dwangneurosen

Paniekstoornissen, al of niet met pleinvrees (= agorafobie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Myocardinfarct, tijdens de herstelfase

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. een negatieve invloed op uw reactie- en concentratievermogen hebben en duizeligheid , gezichtstoornissen en sufheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn heeft een gunstig effect op de werking van bepaalde hersenstoffen. Deze hersenstoffen (= neurotransmitters) spelen o.a. een belangrijke rol bij de hersenfuncties die onze stemming bepalen. Verstoring van de balans van deze stoffen kan depressie veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische huidreacties

Bloeddruk, verhoogde (= hypertensie)

Droge mond

Duizeligheid, o.a. bij plotseling opstaan uit stoel of van bed

Gewichtstoename

Hartritme, versneld (= tachycardie)

Hartritme-stoornissen (o.a. sinustachycardie)

Gezichtsstoornissen (mydriasis)

Krampen, plotselinge (= convulsies)

Lever-enzym-functie, toename

Maagdarmmotoriek, verminderde

Slapeloosheid

Sufheid

Trillingen/bevingen (= tremoren)

Urinelozing, bemoeilijkt (= urine-retentie)

Verwarring/delier

Zweten (= transpireren)

Wisselwerkingen

Alcohol

Anti-aritmica, bepaalde (= membraan-stabiliserende)

Antipsychotica

Bèta-blokkers

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva) met centrale werking (o.a. clonidine = Catapresan®, Dixarit®)

Calcium-antagonisten (o.a. verapamil = Geangin®, Isoptin®)

Carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®)

Centraal-dempende (genees)middelen (o.a. barbituraten)

Cimetidine (Tagamet®)

Clonidine (Catapresan®, Dixarit®)

Fenytoïne (Diphantoïne®, Epunatin®)

Fluoxetine (Prozac®)

Kinidine (Cardioquin®)

MAO-remmers

Parasympathicolytica

Parasympathicomimetica (o.a. epinefrine en norepinefrine)

Schildklierhormonen

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Dragee en tablet heel doorslikken met ruime hoeveelheid water.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Dragees/Tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt meer dan 50% van alle antidepressiva niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van antidepressiva heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de klachten langer aanhouden dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zo nauwkeurig mogelijk volgens voorschrift . Doe dat ook wanneer de werking u aanvankelijk tegenvalt of wanneer u (geringe) last denkt te hebben van één of meer van de bekende bijwerkingen (zie bijsluiter).

Het is normaal dat de werking pas na 2-4 weken merkbaar wordt. Vóór die tijd kunnen soms wel al bijwerkingen optreden. U moet in dat geval wél doorgaan met het gebruik van dit medicijn! Wanneer u (te) veel last heeft van bijwerkingen en wilt stoppen met het gebruik, moet u contact opnemen met uw arts.

Wanneer u een dosis bent vergeten kunt u die alsnog innemen. De volgende dosis moet u dan de dag daarna weer innemen. Daarna gaat u volgens voorschrift door met het gebruik.

Dit medicijn moet na het verdwijnen van de depressie nog 6-9 maanden worden gebruikt om de kans op terugkeer van de depressie te verkleinen. U moet het dan ook gebruiken als u geen klachten heeft.

Wanneer u het gebruik van dit medicijn tijdelijk staakt kunnen zich vervelende bijverschijnselen voordoen (= afkick-verschijnselen). Vergeet dit medicijn daarom nooit mee te nemen wanneer u een weekendje weg, op zakenreis of met vakantie gaat.

Bij stoppen moet de dosering over een periode van 2-4 weken geleidelijk worden verminderd om onttrekkingsverschijnselen (o.a. angst, slaapproblemen, opwinding) te voorkómen. Raadpleeg altijd eerst uw huisarts, psychiater en/of psychotherapeut als u wilt stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en psychotherapeut. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Clomipramine Dragees/Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Droge mond, duizeligheid, koorts, hartfrequentie-toename (= tachycardie), zweten, pupilverwijding (= mydriasis), ernstige hartritme-stoornissen, ernstige hartproblemen (cardiale shock), ademhalingsdepressie, bewusteloosheid (= coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017