Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/10/623
EU/1/10/619

Werkzame stof

Clopidogrel en acetylsalicylzuur

Geneesmiddelgroep

Trombocyten-aggregatie-remmers (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners, anti-coagulantia)

Acetylsalicylaten (bloedstolling-remmers)

Samenstelling

Tabletten: 75 mg clopidogrel-waterstofsulfaat en 75 mg of 100 mg acetylsalicylzuur per tablet

Fabrikant/Leverancier

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squib BV
(DuoPlavin®)

Bristol-Myers Squib BV
(DuoCover®)

Billev Pharma Aps
RVG 113726-9

Teva BV
EU/1/14/942

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Atherosclerose (= arteriosclerose = verharding van de slagarders = 'aderverkalking') en u voorheen een hartaanval, een beroerte of een perifere slagaderlijke (= arteriële) aandoening, zoals etalage- of rokersbenen, heeft gehad

Instabiele angina (pectoris) (= ernstige pijn op de borstkast) of myocard infarct (= hartinfarct = hartaanval).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedingen, zoals bij maagdarm-zweren (= ulcus pepticum)

Hersenbloedingen (= intracraniale bloedingen)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor de werkzame stof(fen) of voor een van de andere bestanddelen in dit middel

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de schadelijkheid tijdens zwangerschap te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft geen negatieve invloed op de rijvaardigheid.

Dit medicijn kan in sommige gevallen als bijwerking o.a. duizeligheid en/of evenwichtsstoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn gaat de bloedstolling tegen door remming van de samenklontering (= aggregatie) van de bloedplaatjes (= trombocyten). Hierdoor vermindert de kans op afsluiting met een bloedprop (= trombose of embolie) van bloedvaten.

Bijwerkingen

Bloedbeeldveranderingen (o.a. neutropenie, trombocytopenie en anemie)

Buikklachten

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

Evenwichtsstoornissen (vertigo)

Galstoornissen

Gevoelsstoornissen van de huid (paresthesie)

Hoofdpijn

Huidreacties, o.a. rode vlekken en jeuk

Leverstoornissen

Maagdarmklachten

Misselijkheid

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Wisselwerkingen

Heparine

Naproxen en andere NSAID-pijnstillers

Trombolytica (o.a. Actilyse®, Eminase®, Kabikinase®, Medacinase®, Rapilysin®, Streptase® en Urokinase®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de patiëntenbijsluiter

De tablet(ten) kunnen met en zonder voedsel worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Omdat atherosclerose een blijvende (= chronische) aandoening is, moet dit medicijn doorlopend worden gebruikt.

Tijdelijk of definitief stoppen met het gebruik van dit medicijn verhoogt de kans op o.a. een hartinfarct, een herseninfarct of een andere vorm van vaatlijden.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het gebruiksvoorschrift . Wanneer u minder gebruikt dan voorgeschreven is, neemt de beschermende werking van dit middel af. Wanneer u meer gebruikt, neemt de beschermende werking van dit medicijn niet toe, maar de kans op bijwerkingen wél. Overleg daarom altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017