Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1988

Werkzame stof

Zuclopentixol

Geneesmiddelgroep

klassieke anti-pyschotica (= neuroleptica)

Samenstelling

Depot 200 mg/ml, injectievloeistof i.m

Tabletten: 2 mg of 10 mg zuclopentixol-dihydrochloride per tablet

Fabrikant/Leverancier

Euro Registratie Collectief (parallel import)
RVG 14239//04294
RVG 14240//04295
RVG 14242//07288

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Manie

Opwinding en onrust

Psychosen, acute en onderhoudsbehandeling

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben en sufheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen (= anti-psychotische werking).

Dit medicijn heeft ook een kalmerende (= sederende) werking.

Bijwerkingen

Bewegingsstoornissen, bepaalde (o.a. parkinsonisme)

Bloedbeeldafwijkingen (= bloeddyscrasieën)

Depressie, verergering van bestaande depressie

Elektrocardiogram (= ECG), veranderingen

Emotionele afvlakking

Gewichtstoename

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Initiatief, verlies van

Leverfunctie-stoornissen

Neuroleptica-syndroom; groep van bijwerkingen t.g.v. gebruik van antipsychotica (= neuroleptica)

Slaperigheid, vooral in het begin

Spierschokken en ?krampen (= convulsies)

Sufheid, vooral in het begin

Temperatuurregulatie, verstoring

Wisselwerkingen

Alcohol

Antacida (= maagzuur-neutraliserende middelen)

Antidepressiva

Antihistaminica

Antipsychotica, andere

Anxiolytica

Barbituraten

Dopamine-agonisten, zoals bromocriptine (= Parlodel®)

Guanethidine (Suprexon®)

Levodopa (= Aldomet®)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Opiaten (= pijnstillers met morfine of morfine-achtige werkzame stof)

Parasympathicolytica

Parkinson-middelen

Pijnstillers (= analgetica)

Slaapmiddelen

Hoe te gebruiken?

Druppels en tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Druppels en tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens voorschrift op het etiket.

Verhoog de dosis niet of stop niet met het gebruik van dit medicijn als de werking u tegen valt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u w?l of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Lusteloosheid (= lethargie), spraakstoornis (dysartrie), coördinatie-stoornis (= ataxie), bewustzijnsvermindering (stupor), spierschokken (= convulsies), pupilvernauwing (= miosis), bloeddrukdaling (= hypotensie), hartfrequentie-toename (ventriculaire tachycardie), hartritme-stoornissen (hart-aritmieën), moeilijke ademhaling (= ademhalingsdepressie) en lichaamstemperatuur-daling (= hypothermie) of -verhoging (= hyperthermie)

Bijsluiters

Clopixol
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017