Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1998

Werkzame stof

Colchicine

Geneesmiddelgroep

Middelen bij jicht-aanval

Samenstelling

Tabletten: 0,5 mg colchicine per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

TioFarma b.v.
RVG 21347

Pharmachemie BV
RVG 34100

Actavis BV
RVG 102274

Mylan BV
RVG 103726

Sandoz BV
RVG 105820

Centrafarm BV
RVG 107614

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkóming of behandeling van een jicht-aanval, als gewone pijnstillers van het type prostaglandine-synthetase-remmmer, niet mogen worden gebruikt of onvoldoende helpen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedbeeld-afwijkingen

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens het gebruik van dit middel moet zwangerschap voorkómen worden.

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts als u tijdens gebruik van dit middel toch zwanger bent geworden.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een pijnstillende (= analgetische) en ontsteking-remmende (= anti-inflammatoire) werking bij jichtaanvallen.

De werking begint na ca. 12 uur en is na 1-2 dagen maximaal.

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische huidreacties, voorbijgaand (= reversibel)

Beenmerg-depressie, bij langdurig gebruik

Bloedbeeld-afwijkingen (aplastische anemie, agranulocytose), bij langdurig gebruik

Kaalheid (= alopecia), bij langdurig gebruik

Maagdarm-klachten, bij langdurig gebruik

Ontlasting, vettige (= steatorroe), bij langdurig gebruik

Spier-aandoeningen (= myopathie)

Spierzwakte (= myasthenia), bij langdurig gebruik

Spijsverteringsstoornissen, bij langdurig gebruik

Suikerziekte (= diabetes mellitus), voorbijgaand (= reversibel)

Vetgehalte van bloed, verhoogd (= hyperlipidemie), voorbijgaand (= reversibel)

Zenuwontsteking in de lichaamsuiteinden (= perifere neuritis)

Wisselwerkingen

Cimetidine (= Tagamet®)

Erytromycine (= Eryc®, Erythrocine®)

Tolbutamide

Vitamine B12-preparaten

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten in zittende of staande houding met een ruime hoeveelheid water innemen.

Bij slikproblemen kan de tablet worden gebroken.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Colchicine Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Na enkele uren: branderig gevoel in keel en mond, missselijkheid, braken, buikkrampen en bloederige diarree
Na 1-3 dagen: ernstige verwardheid, onsamenhangend praten en waandenkbeelden (= delirium), bewusteloosheid (= coma), verlammingsverschijnselen, shock, vochtophoping in de longen (= oedeem)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017