Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1997

Werkzame stof

Ibutilide

Geneesmiddelgroep

Hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)

Samenstelling

Infusievloeistof, 10 ml: 0,1 mg ibutilide-fumaraat per ml

Fabrikant/Leverancier

Pfizer BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieën), bepaalde vormen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

AV-block, 2e- of 3e-graads, indien geen pacemaker is ingebracht

Bloed-magnesiumgehalte, verlaagd (= hypomagnesiëmie)

Hartfalen (= hartinsufficiëntie), met klachten

Hartfrequentie-toename (= tachycardie), bepaalde vormen

Hartinfarct (= myocardinfarct), recent (minder dan 1 maand geleden)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Patiënten jonger dan 18 jaar

QT-interval van de hartprikkel, verlengd (langer dan 440 msec)

'Sick sinus'-syndroom, indien geen pacemaker is ingebracht

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend na gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is klasse III-anti-aritmicum, dat de duur en het QT-interval van de hartprikkel verlengt en de prikkelgeleiding van de boezems naar de hartkamers (= AV-geleiding) vertraagt.

Bijwerkingen

Angina pectoris

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Hartblock (AV-block, bundeltakblock)

Hartboezem-fibrilleren

Hartfrequentie-afname (= bradycardie)

Hartfrequentie-toename (= tachycardie)

Hartkamer (= ventrikel), extra slagen (= extrasystole)

Hartkamerfrequentie-toename (= ventriculaire tachycardie), soms levensbedreigend

Hartritmestoornissen of verschijnselen die het ontstaan daarvan voorspellen

QT-interval van de hartprikkel, verlengd

Vaatverwijding (= vasodilatatie)

Wisselwerkingen

Anti-aritmica, bepaalde (klasse I en klasse III)

Antibiotica, bepaalde (macroliden)

Antidepressiva, tricyclische (o.a. imipramine = Tofranil®)

Antihistaminica, bepaalde

Digoxine (= Lanoxin®)

Fenothiazinen

Geneesmiddelen die de QT-tijd van de hartprikkel verlengen, zoals fenothiazine, tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica (macroliden) en antihistaminica

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Corvert®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Corvert
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017