Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 100139-42

Werkzame stof

Perindopril arginine en amlodipinebesilaat

Geneesmiddelgroep

Gecombineerde bloeddrukverlagers (= antihypertensiva-combinaties)

ACE-remmers, (angiotensine-I-remmers)

Calciumantagonisten

Samenstelling

Tablet: 10 mg perindopril en 10 mg amlodipine

Tablet: 5 mg perindopril en 10 mg amlodipine

Tablet: 10 mg perindopril en 5 mg amlodipine

Tablet: 5 mg perindopril en 5 mg amlodipine

Fabrikant/Leverancier

Servier Nederland BV

Eureco-Pharma B.V.
RVG 106390//100142
RVG 106387//100141
RVG 106402//100140
RVG 106389//100139

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 107263//100140
RVG 107260//100139
RVG 108614//100141
RVG 109678//100142
RVG 109690//100141
RVG 109695//100140
RVG 109688//100139

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), die niet goed kan worden behandeld met enkel perindopril

Angina pectoris Pijn op de borst, hartkramp

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Huid- en/of slijmvliezen, gezwollen en jeukend; meestal in de vorm van voorbijgaande aanvallen (= angio-oedeem, angioneurotisch oedeem).

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen in dit medicijn of voor andere ACE-remmers.

Als u een cardiogene shock hebt (wanneer het hart onvoldoende bloed naar het lichaam kan stuwen)

Als u een aortastenose hebt (een vernauwing van de belangrijkste slagader uit het hart)

Als u onstabiele angina hebt (pijn in de borst die kan optreden wanneer u rust)

Als u ernstige hypotensie hebt (zeer lage bloeddruk)

Als u een hartfalen hebt na een acuut hartinfarct, tijdens de eerste 28 dagen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit middel gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.


Hoe werkt het?

Perindopril is een ACE-remmer die de bloeddruk verlaagt.

Amlodipine is een calcium antagonist
(behoort tot de groep geneesmiddelen die dihydropyridines worden genoemd) die de aderen ontspant.

Bijwerkingen

Opzwellen van gezicht, lippen, mond

Ernstige duizeligheid en flauwvallen

Snelle of onregelmatige hartslag

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Tintelend gevoel in de ledematen

Slaperigheid

Droge hoest

Duizeligheid

Gezichtsstoornissen

Oorsuizen

Opvliegers

Hartritme, versneld (= tachycardie)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Kortademigheid

Diarree

Overgevoeligheidsreacties

Constipatie

Buikpijn

Oedeem

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Bloedglucose-verlagende geneesmiddelen (orale anti-diabetica)

Indometacine (= Indocid®, Dometin®) en andere pijnstillers van het type psrostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Insuline

Kaliumzouten

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Pijnstillers (= analgetica), die prostaglandine-synthetase remmen (= NSAID's)

Plasmiddelen (= diuretica), met name kaliumsparende

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tablet bij voorkeur vóór het ontbijt innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Coveram arg
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017