Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Chloorhexidine

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: huidmiddelen

Subgroep:huid-ontsmettingsmiddelen

Samenstelling

Crème (1%), 30 g: 10 mg chloorhexidine-digluconaat per gram (= Cremor chlorhexidini FNA 1%)

Oplossing (1%): 10 mg chloorhexidine-digluconaat per ml water (= Solutio chlorhexidini FNA 1%)

Alcoholische oplossing (0,5%, ): 5 mg chloorhexidine-digluconaat per ml 70% ketoneerde (= niet drinkbaar!) alcohol (= Solutio chlorhexidini spirituosa FNA 0,5%

Fabrikant/Leverancier

Apotheek

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Huidontsmetting

Wonden, ontsmetting

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de periode van borstvoeding volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel doodt (= bactericide) bacteriën en is ook werkzaam tegen bepaalde huidparasieten en schimmels.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Huidirritatie, na herhaald gebruik

Na desinfectie bij blaas-catheterisatie: aandrang tot urineren, plaatselijke irritatie of pijnlijk gevoel en bloed in de urine (na hoge doseringen)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel alleen uitwendiggebruiken, maar niet in of bij de ogen (!).

Enkele malen per dag op de intacte (= huidontsmetting) of beschadigde huid aanbrengen.

Na contact met linnengoed kunnen, bij bleken met chloorbevattende middelen niet-verwijderbare, bruine vlekken ontstaan. Dit is niet het geval wanneer met perboraat wordt gebleekt.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, of apotheker om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw (huis)arts of apotheker.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts of apotheker als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Chloorhexidine Crème/Oplossing/Spiritus FNA

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017