Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Cyproteron

Geneesmiddelgroep

Anti-hormonen

Samenstelling

Tabletten: 50 mg cyproteron-acetaat per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a

Pharmachemie BV
RVG 15742

Mylan BV
RVG 18330

Italchimici S.p.A
RVG 35316-7

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Mannen

Hyper-sexualiteit als gevolg van abnormaal verhoogd testosteron-gehalte van het bloed

Prostaatkanker (= prostaatcarcinoom)

Sexueel afwijkend gedrag (= seksuele aberraties)

Vrouwen

Ernstige vormen van acne

Overmatige beharing bij de vrouw (= hirsutisme )

Kaalheid (= alopecia), bepaalde (= androgenetische) ernstige vormen

Ernstige vormen van hoofdroos (= seborroe)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aderwand-ontsteking (= flebitis), indien dit medicijn wordt gebruikt in combinatie met een oestrogeen hormoon

Baarmoederkanker (= uterus-carcinoom), bepaalde vormen; indien dit medicijn wordt gebruikt in combinatie met een oestrogeen hormoon

Borstkanker (= mammacarcinoom), bepaalde vormen; indien dit medicijn wordt gebruikt in combinatie met een oestrogeen hormoon

Depressie, zware en regelmatig terugkerende

Geelzucht (= icterus) of aanhoudende jeuk tijdens vroegere zwangerschappen

Herpes-infectie tijdens vroegere zwangerschap

Leverfunctieziekten, ook indien eerder gehad

Leverkanker (= levertumoren), bepaalde vormen

Menstruatie, uitblijven van: wanneer de menstruatie tijdens de behandeling uitblijft, eerst zwangerschap uitsluiten voordat verder wordt gegaan met de behandeling

Overgevoeligheid voor dit medicijn

Sikkelcel-anemie (= bepaalde vorm van bloedarmoede)

Suikerziekte (= diabetes mellitus = glucoseziekte), ernstige, waarbij vaatveranderingen zijn opgetreden

Trombo-embolische aandoeningen, ook indien eerder gehad

Zwangerschap, voor gebruik van dit medicijn eerst zwangerschap uitsluiten

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap .

voor gebruik van dit medicijn moet zwangerschap eerst worden uitgesloten.

Wanneer tijdens gebruik van dit medicijn de menstruatie uitblijft, moet zwangerschap eerst worden uitsluiten voordat verder mag worden gegaan met de behandeling

Borstvoeding

De werkzame stof gaat in geringe hoeveelheden over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de invloed van mannelijke geslachtshormonen (= androgenen, zoals testosteron) op organen en klieren die daar gevoelig voor zijn, zoals de talgklieren en haren van de huid, prostaat, teel- en bijbal (= testes), geslachtsdrift en zaadproductie (= spermatogenese).

Dit medicijn remt de functie van de hypofyse (= hersenaanhangsel).

Dit medicijn heeft bij de vrouw dezelfde werking als progestageen (= progestatieve werking)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Droge huid, ten gevolge van verminderde talgsecretie

Gewichtsverandering

Misselijkheid

Neerslachtigheid

Rusteloosheid

Spierzwakte

Vermoeidheid

Borsten, gespannen, pijnlijk en/of vergroting

Seks, zin in (= libido), verminderd

Borstvorming (= gynaecomastie)

Zaadproductie (= spermatogenese), verminderde

Zaaduitstorting (= ejaculaat), kleinere hoeveelheid per keer

Algemeen

Er bestaat in de praktijk altijd een kans dat één of meer van de vermelde bijwerkingen zich voordoen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Het kan dus ook zijn dat u in het geheel geen last krijgt van bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals krijgt voorgeschreven.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Bloedglucose-verlagende middelen (orale antidiabetica en insuline)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket op de verpakking en zo nodig de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter.

Tabletten bij voorkeur iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip -bijvoorbeeld tijdens of na het avondeten- innemen met wat vloeistof.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .

Hoe te bewaren?

Tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet uw medicijnen nooit zelf combineren met andere medicijnen, die u heeft bewaard of met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Cyproteron Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017