Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel) bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 114303

Werkzame stof

Cinnarizine

Geneesmiddelgroep

Anti-braakmiddelen (= anti-emetica): anti-histaminica

Samenstelling

Tablet: 25 mg cinnarizine

Fabrikant/Leverancier

DA Retailgroep B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Allergische aandoeningen, (allergisch eczeem)

Duizeligheid (= vertigo) ten gevolge van een evenwichtsstoornis

Reisziekte (= bewegingsziekte)

Algemeen

Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorg-medicijn binnen enkele dagen niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Extrapiramidale verschijnselen (= parkinsonisme)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare verbindingen

Kleine kinderen (vanwege relatief grote gevoeligheid voor cinnarizine)

Parkinson, ziekte van

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof (= cinnarizine) gaat over in de moedermelk.

Zuigelingen vertonen een relatief grote gevoeligheid voor cinnarizine.

Tijdens gebruik van dit medicijn bij voorkeur geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. het reactie- en concentratievermogen verminderen en duizeligheid , sufheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn gaat misselijkheid en braken tegen.

Dit medicijn heeft ook een zwak kalmerende werking (= sederende werking).

De werking begint na ca. 30 minuten en duurt 4-6 uur.

Bijwerkingen

Bewegingscoördinatie-stoornissen

Coördinatievermogen, verminderd

Droge mond

Duizeligheid

Extrapiramidale stoornissen (vooral bij ouderen)

Gezichtstoornissen (verminderd accomodatievermogen)

Hartfrequentie-toename (= tachycardie)

Kalmerende werking (= sedatie)

Maagdarmklachten

Prikkelbaarheid

Sufheid

Slaperigheid

Plasstoornissen (mictie-stoornissen)

Wisselwerkingen

Alcohol

Antidepressieve middelen, bepaalde (tricyclische antidepressiva (= TCA's) en MAO-remmers)

Geneesmiddelen die de werking van het centrale zenuwstelsel dempen (o.a. kalmerende middelen, slaapmiddelen en middelen tegen psychosen).

Geneesmiddelen met een anticholinerge werking (= parasympathicolytica)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tablet(ten) tijdens de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk nooit af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017